Nyheter

Som väntat ja till en kirurgikinik

Som väntat ja till en kirurgikinik

Nyheter Regionens nämnd för folkhälsa och sjukvård beslutade i dag som väntat att bilda en regionövergripande klinik för kirurgi från 1 januari 2017.

Därmed centraliseras en del av kirurgin från Värnamo och Höglandet till Jönköping.

– Den regiongemensamma kirurgkliniken bildas för att säkra patienternas behov av kirurgi och trygga kompetensförsörjningen vid länets tre sjukhus. Kirurgkliniken kommer att bestå av tre ömsesidigt kompletterande enheter med målet att skapa en god och jämlik vård i länet med hög medicinsk kvalitet. En regionövergripande klinik är i linje med det politiska beslutet om tre akutsjukhus, uppges ett pressmeddelande.

– Det är bra att vi nu har ett beslut och kan arbeta vidare med att planera för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av kirurgin i regionen. En regionövergripande klinik förenklar samarbetet mellan de olika enheterna genom tydlig gemensam ledning och styrning. Det ger oss bättre förutsättningar att ge en god och jämlik vård oavsett var i länet patienterna bor. Det är ett spännande och utmanande arbete vi har framför oss, säger Ann-Marie Schaffrath, sjukvårdsdirektör för verksamhetsområde Kirurgisk vård.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet yrkade på en återremiss men fick inget gehör för detta.

SD yrkade på avslag.

Taggar