Nyheter

Söker kompensation för ökade hyreskostnader

Nyheter Ombyggnationen av högstadieskolan i Bor blev dyrare än vad som är tänkt

Ombyggnationen av högstadiet i Bor blev dyrare än planerat.

Fördyringen resulterade i att det också blev högre hyra än vad som Barn- och utbildningsnämnden. BUN budgeterat för.

Den högre hyran trädde i kraft den 1 juli 2018. Totalt handlar det om 417 000 kronor som BUN fött betala extra.

Nu har nämnden skickat in en ansökan till kommunstyrelsen om en hyreskompensation på samma belopp till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen kommer att  besluta om ärendet på sitt möte den 15 januari

Taggar

1 reaktion på Söker kompensation för ökade hyreskostnader

Lustigt, att de blev dyrare….

Tja, de e la INGENTING i vår kommundel som blivit billigare?

De har världens män till att BUDGETERA…

Men int bliver de billigare, för dä….

För, si di kan int skriva och vara pålästa på sine AVTAL…

När de då väl skall renoveras, eller budgeteras…

Tja, di gick i skolan…Någonstans di me…?

Få la en too, i alle fall…för si minus går di ju int själva….

Kommentarsfunktionen är stängd