Nyheter

Söderhjelm (C): Frågor om skola, demokrati och decentralisering engagerar mig mest

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Emma Söderhjelm (C).

Emma Söderhjelm (C). Bild: David Alin

Kan du beskriva dig själv?

– Jag heter Emma Söderhjelm och jag är född och uppvuxen i Värnamo. När barnen kommit och studierna var avklarade flyttade jag och min man tillbaka. Sedan ungdomstiden har jag varit föreningsaktiv, bland annat i Värnamo Frisksportklubb, och har haft förtroendeposter i styrelser och kommittéer i olika föreningar både på lokal, regional och riksnivå. Där har jag fått lära mig mycket om föreningsdemokrati och hur det går att arbeta för att vara en öppen organisation som vågar växa och som vill utveckla nya ledare.

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige?

– Jag har inte varit politiskt aktiv så länge, utan gick med i Centerpartiet strax efter valet 2018. När det blev dags att sätta listorna under 2021 fick jag frågan om jag ville bli nominerad att stå med på partiets lista och tackade ja. I den interna medlemsomröstningen fick jag ett stort förtroende från medlemmarna och kom därmed på andra plats på en av de två listorna. Det kändes både hedrande och omvälvande och det är klart att jag vill ta vara på chansen att få jobba för ett ännu bättre Värnamo!

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

– Skola, demokrati och decentralisering!

Skolan är otroligt viktig ur ett demokratiperspektiv. Oavsett vad varje barn får med sig för förutsättningar hemifrån så ska skolan kompensera och hjälpa alla att nå sin fulla potential. I dagens Sverige spelar hemförhållandena större roll för ett barns framtidsutsikter än vad det gjorde för 30 år sedan. Många föräldrar vittnar om att de måste strida för att deras barn ska få stöttning och ofta kommer stödet först om barnet får en diagnos. Det ska inte vara så, diagnos eller ej så ska barn som behöver hjälp i skolan få det. Vi måste se till att alla våra skolor, i såväl Värnamo, Bor, Fryele och andra orter, är så fantastiskt bra så att folk vill bo här. Skolan är en av de viktigaste faktorerna om en barnfamilj som inte har stark anknytning till vår kommun ska välja att bosätta sig här!

Mycket av det vi ser hända i vår omvärld händer även här i Sverige och Värnamo. Det blir färre och färre som engagerar sig politiskt och demokratin tas för given. Vi måste bli bättre på att prata om hur vi vill att vårt samhälle ska se ut och hur vi ska ta oss dit. Det hänger på oss själva. Vi har ett robust system i Sverige där partierna måste ta ansvar för helheten, eftersom många frågor hänger ihop. Det kräver också att många engagerar sig i partier och att de som i dag är engagerade i partier vågar släppa in nytt folk och vara tydliga i sina ideologier.

Värnamo är en attraktiv plats med ett starkt föreningsliv och näringsliv. Det skapar bra sammanhållning och fungerar som ett kitt mellan människor som kanske inte annars hade lärt känna varandra. Vi måste också se till att orter utanför Värnamo växer. En tredjedel av Värnamo kommuns invånare bor inte i Värnamo stad. Kommunal service måste räcka ut i alla orter och byar liksom till de som bor i Värnamo stad.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

– Jag ser fram emot att lära mig mycket mer om hur demokrati fungerar i praktiken och att jobba för att Centerpartiet med sitt folkrörelseperspektiv ska kunna fortsätta vara en stark kraft i Värnamo kommun. I kommunfullmäktige hoppas jag också att vi ska fortsätta jobba på ett smart sätt med alliansen. Jag är stolt över att vi i Värnamo kommun klarat av att hålla ihop alliansen även om det krackelerat på riksplan. Jag tror att vi tillsammans har en bra bredd för att skapa en klok politik som gynnar både individen, samhället, föreningslivet och inte minst näringslivet!

—————

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och regionvalet). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter och 29 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter. Mandatfördelningen 2022-2026 ser ut som följer:

Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 11 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 2 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Taggar

Dela