Nyheter

Söderhjelm (C): En bra skola är bästa medicinen mot extrema åsikter

Nyheter I artikelserien "Allvarligt talat" tar vi pulsen på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i flera heta nationella och lokala frågor. I dag möter vi Emma Söderhjelm (C).

Emma Söderhjelm (C). Bild: David Alin

Vad tycker du om Sveriges ansökan att bli medlem i Nato?

Världen har förändrats mycket de senaste årtiondena och blir det oroligt på våra breddgrader så kommer vi inte längre kunna stå utanför allianser och stå själva. Vi tappar dessvärre vår alliansfrihet, men jag ser inte några andra säkra alternativ än att vi är med i den stora försvarssammanslutning som finns i vårt närområde, det vill säga Nato.

Vad tycker du om koranbränningarna? Vad ser du för lösningar på problemet?

– Att bränna vilken bok som helst är ett onödigt och dumt agerande. Det är människor som inte vill ha dialog utan vill skapa provokation som gör sådant här. Vi kan heller inte förbjuda det, för vi måste fortfarande stifta våra lagar utan påverkan av religiösa förväntningar och föreställningar. Vårt samhälle har byggt och bör fortsatt bygga på att vi har respekt för varandra och att varje individ får göra sina egna val vad gäller till exempel religion, vem man vill leva ihop med och vilken politisk åskådning man vill sympatisera med. Vårt samhällskontrakt handlar om mycket mer än att bara följa lagar.   

– Den långsiktiga lösningen ligger i en riktigt bra skola! En skola som skapar självständiga och trygga medborgare är bästa medicinen mot fundamentalism och extrema åsikter av alla de slag. Vi måste bygga en skola som speglar det samhälle vi vill att våra barn ska skapa. Alla måste få plats och mötas med respekt, men också lära sig att bemöta andra på samma sätt. Framför allt måste alla få bästa förutsättningar att lära sig det som behövs för att klara av och vilja leva i Sverige.

Vad tycker du om gängkriminaliteten? Hur ska vi bekämpa den?

– Den organiserade brottsligheten är ytterst ett hot mot vår demokrati. Kortsiktigt ser jag myndigheters samverkan som en effektiv strategi. Att polisen kan göra utmätningar åt kronofogden via telefon när de stöter på kända gängkriminella är till exempel ett smart sätt.

Att långsiktigt stoppa gängkriminaliteten handlar främst om att stoppa nyrekryteringen och även här är skolan en nyckelfaktor. Vi behöver en skola som utmanar och ställer krav men också finns till för de som har det svårt i skolan. Här måste skolan ha både ett systematiskt arbetssätt för att tidigt, gärna i förskolan, fånga upp de elever som behöver pedagogiskt stöd och sedan måste de resurser som behövs för att hjälpa elever så att de inte halkar efter finnas.

Vi behöver också ett starkt civilsamhälle. Många och starka demokratiska föreningar där barn och ungdomar kan få en meningsfull sysselsättning och ett bredare kontaktnät gynnar vår demokrati. Att få hjälpa till att göra något för andra skapar en positiv känsla av samhörighet.

Vad tycker du om förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda?

De som jobbar i vår välfärd, såsom skola och omsorg, ska få lägga sitt fulla fokus på det. En lärare ska i första hand undervisa och en sjuksköterska ska ta hand om de som behöver vård. Många som sökt sig till den här typen av yrke brinner för att hjälpa andra eller att få dem att växa. Att dessa yrkeskategorier då ska tvingas att ange människor som befinner sig här utan uppehållstillstånd är en farlig väg att gå. Redan i dag har vi ett system där de som arbetar med myndighetsutövning av det här slaget såsom polisen och tullen har anmälningsplikt, det är rätt och riktigt för det är deras huvuduppgift att upprätthålla lag och ordning.

Behövs en ny viadukt i Värnamo? Varför/varför inte?

Vi kommer att behöva effektiva leder över eller under järnvägen men innan en ny viadukt byggs (eller inte byggs) måste vi först ha en plan för hur trafiksituationen i Värnamo ska utvecklas och vilka fordonstyper som kommer att lyftas fram. Vi behöver också säkerställa ett effektivt flöde in i och ut ur stan för alla de som bor eller arbetar på en ort och arbetspendlar till eller från Värnamo. Hade det inte varit för att det rör sig om så otroligt mycket pengar så hade frågan varit enkel. Nu behöver vi sätta planen först och sedan agera utifrån den.

Hur ser du på möjligheten att höja den kommunala skatten framöver? Varför/varför inte?

– Att höja skatten ska komma i sista hand. Kommunens huvuduppgift är att se till att vård, skola och omsorg fungerar. Detta måste vi ha pengar till, men det är också viktigt att gå igenom verksamheterna och säkerställa så att de är effektiva. Om inga andra möjligheter finns kan det bli aktuellt att höja skatten, men först måste vi prioritera bland det som inte är vård, skola och omsorg. 

Taggar

Dela