Nyheter

Socialministern besökte Värnamo sjukhus

Nyheter Under förmiddagen besökte Lena Hallengren (S), socialminister, Värnamo sjukhus, tillsammans med regionrådet Rachel De Basso. "Spännande att se en verksamhet som fungerar fint"

Socialministern Lena Hallengren (S) och regionråd Rachel De Basso utanför Värnamo sjukhus

Socialministern gjorde under förmiddagen ett verksamhetsbesök på Värnamo sjukhus och efter rundturen fick vi träffa Lena Hallengren (S) tillsammans med regionrådet Rachel De Basso. 

– Vi har varit på medicin och geriatriska kliniken samt att vi har fått information av akuten. I samband med att vi diskuterade besöket i regionen har Värnamo sjukhus utmärkt sig. Spännande att se en verksamhet som fungerar fint. Det finns en anledning att lyfta upp Värnamo. Jag försöker besöka alla regionen, och besöket med regionledningen är viktigt då vi också får information av personalchef och regiondirektör hur det fungerar i regionen i stort, berättar socialminister Lena Hallengren (S). 

– Dels tycker jag sättet att arbeta i regionen, att ha ett strategiskt och långsiktigt tänk samt hur man ska rekrytera personal och få se samverkan med kommunen. Jag har fått ett gott intryck. Mindre sjukhus har närheten mellan personalgrupper, mellan kliniker och specialister, fortsätter Lena Hallengren (S). 

Hur tycker socialministern att regionen och landet i stort hanterat coronavirus hitintills?

– Vi följer frågan och har dialog fortlöpande. Det är väl hanterat. Smittskydd har en dialog och samverkan mellan varandra fungerar bra. När någonting händer så finns det en organisation och hantering hur vi jobbar, och det har fungerat fint. Min bild är att, landet och regionen, är beredda att handla snabbt om det blir eventuell spridning. Men även om man inte tror det ska hända och det visar sig att så är fallet har vi en bred och säker organisation i grunden, berättar Lena Hallengren (S). 

– Vi har en hälsa och sjukvård med bra resultat, väl utbyggd och det faktum att man inte ska ha råd att betala. Alla har tillgång till samma vård. Vi gör framsteg när det gäller digitala. I takt med att befolkningen blir äldre blir det också ett tryck i vården. Det ställer högre krav på specialisterna. Den svenska sjukvården är med i förändringsprocessen och det man hör när man pratar om samverkan och sjukvården, En tillgänglighet är att få vård när man behöver är viktigt, menar Lena Hallengren (S).

I eftermiddag besöks vårdcentralen i Rydaholm.

– Vi besöker både sjukhus och primärvård. Rydaholm är liten vårdcentral med goda resultat som har andra förutsättningar än en vårdcentral som verkar i en stor stad. Vi ska träffa ledningen, personal och patienter, menar Rachel De Basso, regionråd i Jönköpings län. 

Taggar

1 reaktion på Socialministern besökte Värnamo sjukhus

Kommentarsfunktionen är stängd