Nyheter

Småbåtshamn under utveckling 

Nyheter Ett allt större allmänintresse skapar möjligheter för framtiden. Nu samverkar föreningar och kommunen för att utveckla Tånnö småbåtshamn.

Tånnö småbåtshamn är under utveckling.  [1/3]

Båtföreningen har efter dialog med tekniska förvaltningen sökt medel för att utveckla småbåtshamnen.  [2/3]

En av satsningarna för att utveckla hamnen är att få en ny båtisättningsramp och bryggor på på plats.  [3/3]

Längs Vidösterns östra strand äger kommunen en cirka 100 meter lång strandlinje där Tånnö båtförening i dag bedriver sin verksamhet. Marken har under lång tid arrenderats ut till föreningen av Värnamo kommun. Under de senaste åren har båtföreningen upplevt ett kraftigt ökat nyttjande av icke-föreningsmedlemmar: Föreningen ser positivt på det ökade intresset, samtidigt som det bland annat har medfört extra arbete med skräpplockning. 

Båtföreningen har efter dialog med tekniska förvaltningen sökt medel för att utveckla småbåtshamnen med en ny båtisättningsramp och bryggor. Pengar har beviljats från Furen-Flårens sjöregleringsfond och Vidösterns fiskevårdsområde och under våren väntar beslut gällande ytterligare ansökningar. Föreningen kommer även att satsa stora delar av sitt eget sparade kapital. 

Värnamo kommun ser det som viktigt att kunna erbjuda boende i Tånnö med omnejd en möjlighet till båtplats och rekreation i strandnära läge. Tekniska förvaltningen har därför fört en dialog med representanter för Tånnö båtförening, Tånnö vägförening, Tånnö föräldraförening samt Tånnö hembygdsförening om hur platsen på bästa sätt gemensamt kan utvecklas. Ett stort antal förslag har kommit fram och en ”masterplan” för områdets önskade utveckling över tid kommer att tas fram i samråd med föreningarna. Tånnö vägförening och Tånnö föräldraförening har signalerat att de är villiga att bidra ekonomisk till denna satsning. 

– Från kommunens sida vill vi säkerställa allmänhetens tillgänglighet till ytorna och vi ser ett stort attraktionsvärde för de som vill önska sig att bosätta i Tånnö. Vi ser fram emot att utveckla båthamnen tillsammans med aktörerna, säger Linus Enochson på tekniska förvaltningen. 

Taggar

Dela