Nyheter

Skrota privatiseringen av LSS!

Nyheter " "Är det verkligen rimligt att kommunen reduceras till en utbetalningstjänst för personlig assistans och lägger arbetet på privata aktörer?" Den frågan ställer sig Socialdemokraterna i Värnamo i en debattartikel.

Det är inte chockartat att då och då få höra att nästan all privatisering av den kommunala verksamheten handlar om försämrade arbetsvillkor och påtvingade lönesänkningar. Ofta får de anställda assistenterna följa med till det privata företaget men med sämre anställningsvillkor än de som de har nu. Det är mer av en regel än ett undantag att de som tidigare arbetare i kommunal regi får efter privatisering av verksamheten lägre lön, sämre arbetsvillkor, otrygga anställningsformer, mindre kompetensutveckling och kortare semester.

Den fackliga organisationen är också kritisk till detta och forskar man lite i ämnet så ser man problematiken utspridd över landet. Man anser att ekonomin alltid går i första hand, brukarna i andra hand och personalen i sista hand. Det är en orimlig prioritering i en verksamhet som finns till enbart för att personer med funktionsvariation ska ha möjlighet till en jämlikhet och full delaktighet i samhället trots sina funktionsnedsättningar. Tyngdpunkten skall ligga på att hjälpa den enskilda individen att ha möjlighet att leva som andra. Tyngdpunkten skall inte ligga på förvaltningens verksamhetens lönsamhet för kommunen och en effektiv förvaltningsekonomi. Kommunen är inget privat företag som enbart ska tänka på ett starkt ekonomiskt resultat vid årets slut.

Är det verkligen rimligt att kommunen reduceras till en utbetalningstjänst för personlig assistans och lägger arbetet på privata aktörer? Vid en privatisering av personlig assistans så kommer kommunen att fortsätta betala ut ersättning för de första 20 timmarna, oavsett om kommunen är utförare eller inte. Man kan därför inte säga att man ska spara pengar på att lägga ut delar av LSS-verksamheten därför att det kommer att kosta kommunen oavsett privatisering. Däremot kommer kommunen inte att få något att säga till om i den privata verksamheten, varken vad gäller brukarens eller personalens situation.

Alliansen i Värnamo måste ta sitt förnuft till fånga och göra en kovändning i frågan – det finns en oro bland de personer som behöver hjälpen och den måste höras, bekräftas och tas stor hänsyn till i utredningsarbetet. En generell och odetaljerad trendbeskrivning över brukarnas utförarval i landet är inte detsamma som att ha ett brukarperspektiv som grund. Gör som kompisarna i Gnosjö och skrota förslaget nu!

Socialdemokraterna i Värnamo

genom 

Azra Muranovic och Åke Wilhelmsson

Taggar

Dela


5 reaktioner på Skrota privatiseringen av LSS!

Stoppa privatiseringskaoset! Finns ingen plats på jorden där de fungerat.

Ska bli intressant att se hur den Nye starke mannen hanterar det här med privatisering.
Han kommer från näringslivet och tror förmodligen inte på kommunal förvaltning.

Alla minns vi hur det såg ut när de två friskolorna, John Bauer och Prolympia, etablerade sig i Värnamo. Det såg bra ut på pappret! Men vad hände? Jo, när ägarna inte fick ut förväntad vinst valde de att lägga ner verksamheten! Mitt under pågående gymnasieutbildning blev ett stort antal elever utan skola! Kommunen fick gå in och reda ut allt och se till att eleverna kunde genomföra sin utbildning! Om jag minns rätt saknades både skolhälsovård och skolbibliotek, vilket Kommunen istället fick ombesörja!
Det kan låta bra med konkurrensutsättning, men vem tjänar på det?
När bilprovningen konkurrensutsattes ökade antalet stationer samtidigt som priset steg rejält! När denna reform genomfördes i Finland steg priset på en bilbesiktning från 300-900kr.
Valmöjligheter ser bra ut på pappret, men har i många fall ett pris!

Kommentarsfunktionen är stängd