Nyheter

Skötsel av kyrkogård blir ett ärende för länsstyrelsen 

Nyheter Frågan om skötsel och underhåll av Hångers gamla kyrkogård blir ett ärende för länsstyrelsen. 

2004 iordningställdes den gamla ödekyrkogården i Hånger. I samband med arbetet upprättade Värnamo kommun och länsstyrelsen ett skötselavtal om underhåll. Värnamo arbetsmarknadscenter skapade ett arbetslag, vars uppgift bland annat var att sköta underhållet av fornminnen och naturreservat i Värnamo kommun.  

De senaste två åren har Hångers hembygdsförening genom ideella krafter underhållit kyrkogården på egen hand. Bland annat genom gräsröjning, målning av klockstapeln och demontering av en informationsskylt. I en skrivelse till kulturförvaltningen vädjar hembygdsföreningen till att länsstyrelsen och kommunen diskuterar framtida ansvarsfördelning samt ersättning för material och arbete.

 – Den som är juridiskt ansvarig för alla fornminnen i länet är länsstyrelsen på uppdrag av Riksantikvarieämbetet. Vi som kommun kan inte och får inte göra något på ett fornminne utan ett skötselavtal, vi får inte ens klippa en gräsplätt. Det som har hänt är att arbetslaget avvecklades eftersom att det inte fanns personal för att bemanna det, säger kulturchefen Lars Alkner.

Skötselavtalet som tidigare fanns med Värnamo kommun omfattade totalt 21 fornminnen, men även naturreservat.

– Länsstyrelsen ska inventera alla fornminnen i länet och under 2021-2022 ska fornvårdsprogrammet revideras. Kommunen kommer dock ha ett möte med länsstyrelsen redan i början av nästa år för att se om vi kan hitta en samlad lösning för underhåll av fornminnen och naturreservat i Värnamo kommun. Sedan finns det inte något som hindrar en markägare eller en förening att i väntan på det teckna ett avtal med länsstyrelsen för att få ett skötselavtal och en ekonomisk ersättning, säger Lars Alkner.

Taggar

Dela