Nyheter

Skolanpassning dyrare än beräknat 

Nyheter Att göra om Rörstorpsskolan till en F–3-skola blev något dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Att göra om Rörstorpsskolan till en F–3-skola blev något dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

När tekniska utskottet senast träffades fanns slutredovisningen för projektet ”Rörstorpsskolan, anpassning till F–3 skola” på agendan.

Projektets syfte var att anpassa delar av Rörstorpsskolan, som i och med Exposkolans färdigställande gick från att vara en F–5- till en F–3-skola. Eftersom åtgärderna utfördes under pågående skolverksamhet delades projektet in i tre mindre etapper som genomfördes tillsammans med dåvarande ramavtalsentreprenörer. Den första etappen skapade bland annat nya arbetsrum och bibliotekslokaler i byggnad K och L. Den andra etappen skapade bland annat två nya klassrum och ett större kapprum i byggnad D. Den tredje och sista etappen skapade två nya grupprum i byggnad L. De tre etapperna färdigställdes under våren 2020.

På tekniska utskottets senaste sammanträde behandlades slutredovisningen. Kommunen hade budgeterat 2 miljoner kronor för projektet. När projektet summeras redovisas en totalkostnad på 2 081 074 kronor, vilket innebär ett underskott på 81 074 kronor.

Med undantag av mindre, oförutsedda utmaningar bakom ytskikten löpte projektet på väl. Så pass väl att etapp 3 (två grupprum) som tillkom under byggtiden hann utföras innan höstterminens start”, sammanfattar tekniska förvaltningen projektet. 

Tekniska utskottet beslutade att föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna slutredovisningen och att underskottet regleras i årets bokslut. 

Taggar