Nyheter

Skolan i fokus under landsbygdsdialog 

Nyheter Från ökad attraktion till en ny gymnastikhall. Fryele skola stod i fokus under onsdagens landsbygdsdialog.

Från ökad attraktion till en ny gymnastikhall. Fryele skola stod i fokus under onsdagens landsbygdsdialog. Arkivbild: Per Bunnstad

Synpunkterna var många när skolan diskuterades under landsbygdsdialogen. Frågorna delades upp i två avsnitt, där det första behandlade verksamheten. Där fanns önskemål om utbildad personal och ökad personaltäthet till att arbeta för att göra skolan mer attraktiv.

– Vi upplever att vi inte får någon information från skolan överhuvudtaget. Det är under all kritik. Vi har inte haft något föräldramöte på länge på grund av Corona. VI föräldrar vill gärna vara med och bidra, säger en mötesdeltagare. 

– En aktiv föräldraförening är guld värt, då får skolledningen en direktkanal, det visar att man är stolt över skolan i sin by och att man förmedlar information. En uppsida som jag har jobbat med det här året är att tillsammans med lärarförbunden arbeta med att öka attraktionen för att vara lärare. Vi vill ha en skola som fungerar och då är det ett bra sätt att få liv i föräldraföreningen, vilket ger en naturlig samtalspartner till skolledningen, säger Johan Grahn, tillförordnad barn- och utbildningschef i Värnamo kommun.

Under det andra avsnittet behandlades frågor om fastigheter. Önskemål om ändamålsenliga lokaler och en uppdatering av skolgården var två av önskningarna som avhandlades. 

– Det finns underhållsplaner för att bibehålla fastigheters skick. Förra året uppdaterades skolans vatten- och avloppssystem och i år har alla fönster bytts ut. Vi tittar också på att uppdatera skolgården, men eftersom lekutrustning oftast är dyr kan det upplevas som ett nerköp när den byts ut. Vi väntar också på en offert för att laga golvet i gymnastiksalen, säger Linus Enochson på tekniska förvaltningen. 

Det främsta önskemålet från Fryelebornas sida var bygget av en ny och mer funktionell idrottshall.

– Den nuvarande är inte ens byggd som en idrottshall från första början. Jag är tveksam till att den är ändamålsenlig. Attraktionen för att jobba i skolan tror jag även har en stark koppling till lokalernas skick. Med en separat gymnastiksal kan fritidsverksamheten öka och föreningsverksamheten kan nyttja den på fritiden, säger en Fryelebo. 

– Det Fryele behöver mest är en lokal under den mörka årstiden, då behövs den väldigt mycket. Som jag ser det är det den viktigaste investeringen att få till, säger Raymond Petterson, ordförande i Fryele hembygdsförening. 

– Att ni vill ha en idrottshall är klart och tydligt. Det viktigaste nu är att ni tydligt organiserar er för vad ni vill ha en ny idrottshall till. När vi bygger sådana här hallar står de där i 50 år, så det gäller lokalerna utnyttjas så gott som möjligt. Då gäller det att ni kommer fram till vad ni vill ha, säger oppositionsrådet Azra Muranovic (S).

Taggar

Dela