Nyheter

Skogsbränder och trafikolyckor ökar

Nyheter Fler bränder i skog och mark än på tre år och en markant ökning av trafikolyckor. Det konstaterar Räddningstjänsten Värnamo när myndigheten summer 2022 års larmstatistik.

25 procent av larmen som inkommit som automatiskt brandlarm har orsakats av brand eller brandtillbud. Det är märkbart mer än övriga landet, visar Räddningstjänsten Värnamos årsstatistik. Bild: Press

Under 2022 har 745 larm klassats som räddningstjänst vid räddningstjänstens framkomst. Det är avsevärt färre än föregående år, men motsvarar det genomsnittliga antalet de tre senaste åren.  Av dessa 745 larm har 632 varit till adresser inom den egna kommunen. Vid övriga 113 tillfällen har Räddningstjänsten Värnamo kommun biträtt andra kommuner, både inom och utanför samarbetsområdet RäddSamF. Detta är avsevärt fler än föregående år. Inräknat i totalsumman om 632 insatser finns 192 sjukvårds- och hjärtstoppslarm.

Utöver de larm som klassats som räddningstjänst har Räddningstjänsten Värnamo kommun utfört 204 uppdrag som inte är att anse som räddningstjänst under 2022. Det är dubbelt så många som för snittet de tre senaste åren. Ovanstående innebär att 2022 utmärker sig från tidigare år enligt följande:

– Det har fortsatt varit märkbart många larm om brand i byggnad till personer med särskilt stöd.

– 25 procent av larmen som inkommit som automatiskt brandlarm har orsakats av brand eller brandtillbud. Det är märkbart mer än övriga landet.

– Det har varit fler bränder i skog och mark än det genomsnittliga antalet de tre senaste åren. Detta är givetvis väderberoende.

– Antalet trafikolyckor har ökat märkbart.

– Det har endast varit ett larm om drunkning.

– Vid tre tillfällen har personer omkommit i trafikolycka. Det är det högsta antalet på många år.

– Antalet sjukvårdslarm i Rydaholm har ökat markant.

– Antalet larm om hot om suicid är något färre än det genomsnittliga antalet de tre senaste åren.

Taggar