Nyheter

Skattebetalarna debatterar skattehöjning

Skattebetalarna debatterar skattehöjning

Nyheter Regeringens budget ger en skattehöjning på drygt en miljard kronor för Jönköpings län.

Det motsvarar nästan 5 300 kronor för varje person i yrkesverksam ålder. Det framgår av nya beräkningar från Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarna har gjort beräkningar utifrån de samlade skattehöjningar som regeringen aviserat för 2016 och brutit ner dem per län. Resultatet visar att Jönköpings län totalt drabbas av skattehöjningar på drygt 1 miljard kronor nästa år – att jämföra med dryga 30 miljarder för landet som helhet. Räknar man även in de skattehöjningar som trädde i kraft den 1 augusti så handlar det om 36 miljarder totalt. För Jönköping innebär det en total skattehöjning på drygt 1,2 miljarder för 2015/2016, eller drygt 6 300 kronor per yrkesarbetande.

– Högre skatter får tyvärr väldigt negativa effekter på sysselsättning och tillväxt, samtidigt som vanligt folk får mindre i plånboken. Det kommer att bli fattiga tider framöver, konstaterar Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna i en kommentar.

Regeringen har aviserat en lång rad skattehöjningar, bland annat höjd inkomstbeskattning, höjd bensinskatt, försämrat RUT- och ROT avdrag och höjda arbetsgivaravgifter. Höjda skatter på arbete, försämrat ROT-avdrag och höjd bensinskatt är de skattehöjningar som får störst konsekvens för landets hushåll.

Skattebetalarnas beräkningar baseras på de skatteintäkter som förslagen väntas inbringa 2016. För den regionala fördelningen har vi räknat fram de 21 länens andelar av olika skatter och multiplicerat dem med de totala skattehöjningar som aviserats inom respektive område.