Nyheter

Skatepark dyrare än beräknat 

Nyheter Skateparken i centrala Värnamo blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Skateparken i centrala Värnamo blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. Bild: David Alin

Projekt ”Skatepark” inleddes med en skaparverkstad ledd av Pivotec som ritat några av landets bästa skateparker. De båda skateboardföreningarna Skate Värnamo och Wernamo 331 var delaktiga i processen. Bygghandlingar togs fram för att skapa en park anpassad för både nybörjare och proffs. Parken har nyttjats väldigt flitigt av kommuninvånare i alla åldrar så väl som mer långväga gäster. I ”skatesverige” har Värnamo blivit en plats att räkna med. Den stora tävlingen Betongcupen med uttagning inför OS 2020 har hållits i parken. 

”Parken ligger som en väl integrerad del i skyddsvallarna för höga flöden i Lagan i Åbroparkens norra del. Där har även pumpstationen med sitt trädäck skapat en perfekt hängyta för både ung och gammal som vill beskåda en av kommunens mest flitigt nyttjade fritidsanläggningar. I dag sköter föreningen Skate Värnamo med sina medlemmar mycket av underhållet och ser till att alla känner sig välkomna”, skriver tjänstepersoner.

Värnamo kommun bidrog med 5,7 miljoner kronor till satsningen. De fick också ett bidrag från MSB, MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på 1 miljoner kronor, vilket innebär en totalbudget på 6,7 miljoner kronor. När projektet nu slutredovisats uppgår totalkostnaderna till 7 614 363 kronor, vilket innebär ett underskott 914 363 kronor. 

”Underskottet i projektet kan förklaras med att flera ytor i anslutning till skateparken behövde tas om hand och ges en god gestaltning. Bland annat försågs den stora dagvattenpumpstationen i direkt anslutning till parken med ett trädäck, möbler och plantering. Ytor mot allmänna gång- och cykelvägen i öster försågs med mönstrad platsgjuten betong. Andra ytor belades med smågatsten och konstgräs för att undvika slitage. Utöver detta tillkom effektbelysning i parken för att ge upplevelsevärden och trygghet när inte den kraftfulla åkbelysningen är tänd”, skriver tjänstepersoner. 

En stor del av underskottet, 614 363 kronor, reglerades mot projektpotten ”Parker” och resterande 300 000 kronor mot 2022 års bokslut. Kommunfullmäktige godkände slutredovisningen. 

– Ni ser att det är ett underskott på knappa miljonen i projektet. 614 000 av dessa tas i projektet Parker, och därför är det riktiga underskottet bara 300 000. För vi gör ju så när vi gör ett projekt så var det ju en del som tillhörde Åbroparken och då tas det just i från ett ramprojekt som vi har för Parker, sa teknik- och fritidsnämndens ordförande Gottlieb Granberg (M) i samband med fullmäktiges decembersammanträde. 

Taggar

Dela


8 reaktioner på Skatepark dyrare än beräknat 

Nästan 8 miljoner för att 10-30 ungdomar ska leka där men de gör det 40-60 dagar om året. Bravo till välanvända pengar. Inte undra att det går så dåligt för Sverige. Gummifabriken ska vi inte ens tala om.

Absolut inte för dyrt, varje krona som är investerad i skateparken är välplacerad.

914 000 kronor är underskottet oavsett var man hämtar pengarna. Något annat har fått stryk i stället. Sedan kan man försöka vinkla och mörka efter bästa förmåga. Det är likaväl ett stort fel.

Var det helt omöjligt att förutse dessa arbeten när projekteringen gjordes? Varför skall det alltid fela i grundunderlagen och de underlag som ligger till grund för besluten? Högst märkligt, antingen vill man föra någon bakom ljuset för att enklare få igenom beslut eller öt det ren inkompetens… Frågan är vilken??

Kommentarsfunktionen är stängd