Nyheter

Skärpta restriktioner för föreningar och höstlovsaktiviteter

Nyheter Skärpta restriktioner i kommunens idrottsanläggningar och förändringar i höstlovsprogrammet. Det är två åtgärder som Värnamo kommun nu gör med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 i kommunen.

Restriktionerna gäller från måndag 26 oktober till 15 november, men kan förlängas.

Bakgrunden till de skärpta restriktionerna är den ökade smittspridningen av covid-19 i Värnamo kommun och Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som säger att man ska hålla avstånd och undvika att byta om i allmänna omklädningsrum.

– Föreningarna i Värnamo kommun har fått informationen via e-post under fredagseftermiddagen. De är ansvariga för att restriktioner och riktlinjer följs. Tillsammans hjälps vi åt att hålla avstånd till varandra och att envist följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd, säger fritidschef Johan Arvidsson.

Utöver restriktioner i idrottsanläggningarna ser kommunen över sina höstlovsaktiviteter och gör en riskbedömning för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens allmänna råd kan följas. Det kan till exempel innebära att deltagare byter om hemma, att man ska anmäla sig till aktiviteterna i förväg och att extra personal är på plats för att kontrollera att rekommendationerna följs.

– Vi har tidigare infört distansundervisning på Figy, nu går vi vidare med restriktioner för barn och ungdomar i föreningar och fritidsaktiviteter. Allt med syftet att bryta smittkedjan. Vi tror att det finns en stor förståelse för detta och vi hoppas att alla vill vara med och ta ansvar för att restriktionerna följs, både barn, unga, föräldrar och andra vuxna, säger Marcus Skytt, stabschef i Värnamo kommun.

Värnamo kommun följer utvecklingen och vi är redo att ompröva fattade beslut utifrån händelseutvecklingen.

Restriktioner för föreningar i Värnamo kommuns idrottsanläggningar:

  • Vi uppmanar alla föreningar i Värnamo kommun att begränsa användningen av omklädningsrummen på alla anläggningar.
  • Vi uppmanar alla föreningar och organisationer som planerar och genomför aktiviteter och träningar på ett smittskyddssäkert sätt.
  • I kommunens anläggningar ska alla aktiva komma ombytta och duscha hemma. Omklädningsrummen får endast användas som kapprum. Det är till exempel okej att hänga av sig jackan, byta skor och lämna sina saker i omklädningsrummen. Skyltning ska ses över och finnas på plats.
  • Vi rekommenderar stark att föreningar och organisationer inte ska genomföra matcher eller tävlingar. Om match/tävling ändå genomförs har föreningen själva det fulla ansvaret för att aktuell match kan genomföras på ett smittskyddssäkert sätt.

Exempel på andra åtgärder som gjorts på kommunens anläggningar samt Gummifabriken:

  • På Motionscenter har zonindelningar med maxantal i respektive zon gjorts.
  • Maxantal i omklädningsrum i simhall och motionscenter
  • Flera av de ordinarie höstlovsaktiviteterna, till exempel hinderbanan i simhallen genomförs inte.
  • Det görs en förnyad riskbedömning på varje höstlovsaktivitet i Gummifabriken, biblioteken, fritidsgårdar och andra lokaler och fler aktiviteter genomförs med färre deltagare. Vi har bytt till större lokaler för att säkerställa möjligheten att hålla avstånd samtidigt som vi ökat personalinsatserna och påminnelse om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Källa: Pressmeddelande från Värnamo kommun

Taggar

Dela