Nyheter

Skärins fråga till kulturchefen

Nyheter Nyanlända svenska och kulturlivet är temat för en interpellation som Miljöpartiet de gröna har skickat in till nästa kommunfullmäktigemöte den 25 januari.

Jörgen Skärin (MP) har skriivit en interpellation till nästa kommunfullmäktige som handlar om nya svenskar och deras roll i kulturlivet.

Frågan som är underskriven av Jörgen Skärin (MP)  är ställd till kulturnämndens ordförande Eva Thörn.
Frågeställningen är enkelt formulerad.
– Hur kan kulturnämnden aktivt skapa förutsättningar för att de nya  svenskarna ska kunna berika kulturlivet i Värnamo kommun. Hur kan de nya  svenskarna göra sig mer gällande i kulturlivet i vår kommun, skriver Skärin i interpellationen.

Han skriver vidare:
–” Vi i Miljöpartiet vill att våra nya svenskar skall känna sig välkomna som medborgare i  Värnamo kommun. Känslan av att vara en  medborgare i vår kommun medför känslan av att vara  integrerad som individ i samhällslivet. För att bli en fullvärdig medborgare i samhället så följer man landets grundpelare  såsom lagar och förordningar och kan ta del av det svenska språket.  Detta är en d el för att lyckas komma in i det svenska samhället på ett så bra och  snabbt sätt som möjligt för att förhindra isolering och segregering i samhället.

Vi vet att bästa sättet att bli en del av samhället sker genom utbildning i språket och  att ha ett jobb at t gå till samt vara delaktig i föreningslivet. Detta är ett  framgångskoncept i Värnamo kommun och vi har erfarenhet av det. Föreningslivet består av många delar som till exempel idrottsförening, samhällsföreningar,  ekumeniska föreningar och kulturföreningar.  I Värnamo kommun förekommer ovannämnda föreningar dock syns inte de nya  svenskarna inom olika kulturella grenar såsom musik, dans, litteratur och konst vilket  vi i Miljöpartiet anser det är viktigt för att integrationsprocessen ska fungera på ett bra sätt”.

Taggar

Dela