Nyheter

Ska utreda kommunens trygghets- och säkerhetsarbete 

Nyheter Kommunstyrelsen ger säkerhetssamordnare i uppdrag att utreda kommunens framtida trygghets- och säkerhetsarbete.

Foto: Pixabay

Värnamo kommuns trygghets- och säkerhetsenhet bildades den 1 januari 2020 som en del av personalavdelningen. Sedan starten har flera erfarenheter dragits, varpå kommunledningsförvaltningen ser det som en nödvändighet att en översyn bör göras. Ett arbete som bör göras i form av en utredning av kommunens arbete med och behov av utveckling inom det brottsförebyggande arbetet samt inom informationssäkerhet. 

På kommunstyrelsens sammanträde diskuterades frågan. Kommunstyrelsen beslutade att ge säkerhetssamordnare Marcus Skytt i uppdrag att ta fram ett förslag till en organisation för brottsförebyggande arbete och lokalt brottsförebyggande råd, samt att föreslå en organisation för att kommunen ska möta utvecklingen inom informationssäkerhet. Uppdragen ska redovisas till kommunstyrelsen innan maj månad.

– Alla insåg och var överens om att det här är ett jätteviktigt arbete, säger Hans Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Taggar