Nyheter

Ska tågresandet fördubblas?

Ska tågresandet fördubblas?

Nyheter I morgon släpper och kommenterar Region Jönköpings län rapporten över länets framtida trafikeringsmodell.

Hur ser möjligheterna ut när höghastighetsjärnvägen förväntas dubbla tågresandet?

Trafikverket har föreslagit en trafikeringsmodell där tågtrafiken är separerad mellan höghastighetsbanan och befintliga järnvägar. Konsultföretaget Sweco har på uppdrag av Region Jönköpings län gått igenom alternativa lösningar för att skapa en bättre tillgänglighet och se till att hela regionen kan dra nytta av höghastighetsjärnvägen.

Region Jönköpings län är starkt engagerad i satsningen på de nya höghastighetsjärnvägarna. Jönköping blir en central knutpunkt för snabbtågen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Höghastighetsjärnvägen ger dessutom helt nya förutsättningar för arbetspendling, resande och transporter såväl inom länet som mellan Jönköpings län och regionerna runt omkring.

Taggar