Nyheter

Ska locka fler till industrin

Nyheter I bland är man tvungen att ta saken i egna händer. Lite så har närmare 40 företagare i GGVV-regionen resonerat när det gäller att trygga den framtida kompetensförsörjningen hos företagen.  

Tillsammans ska de stärka Småland Tekniska College. På silden syns Ulf Sjöiln, Nominit, Niclas Stensson, Campus Värnamo, Jörgen Johansson och Clas Magnsson, IKV Tools, Mikael Karlsson Värnamo Kommun, Johanna Arvidsson, Teknik College Västra Småland, Anders Stacke, Stacke Hydraulik samt projektledaren Cathrine Palmcrantz och Jan Aronsson från Formteknik.  [1/9]

IKV Tools är en av företagen som är engagerad i projektet.  [2/9]

Cathrine Palmcrantz och Jörgen Johansson.  [3/9]

Jesper Lindell går på utbildningen just nu.  [4/9]

Jag har redan blivit erbjuden fast anställning, berättar Jesper Lindell.  [5/9]

Tillsammans ska de stärka Småland Tekniska College.  [6/9]

Suget efter utbildad personal till industrin är stor.  [7/9]

Cathrine Palmcrantz berättar om sina planer för.  [8/9]

Anders Stacke är en av företagarna i regionen som engagerat sig i projektet.  [9/9]

Tillsamman ha de startat Småland Tekniska College, men huvudsäte på Gummifabriken i Värnamo.

Projektet har varit lyckosamt. Sedan starten för två år sedan har tio elever per läsår gått utbildningen.
Suget efter dessa elever har varit så stort bland regionens företag att alla elever blivit erbjudna arbete redan innan utbildningen varit avklarad.

En av dessa elever är Jesper Lindell.
– Jag har redan fått anställning och kommer att få en bra lön, berättar han.

Hans utbildning till CNC-operatör leder inte bara till en anställning. Gymnasieutbildningen öppnar också dörren till högskolan, om han skulle vilja vidareutbilda sig senare.

Företagen som tillsammans driver utbildningen som en friskola, försöker nu att gå vidare och utveckla utbildningen.

Eftersom det krävs en huvudman för en friskola som utsågs Lichron Teknik AB att stå som huvudman.

Cathrine Palmcrantz har anställts som projektledare och hon ska bland annat utreda hur skolan ska drivas bäst i framtiden. Som friskola, eller om någon annan lösning visar sig vara bättre.
Hon kommer också att arbeta aktivt med att marknadsföra utbildningen för att nya elever ska kunna rekryteras.

Detta kommer att ske dels direkt till ungdomar, dels också till nya grupper i sammanhanget.
Exempelvis kvinnor och  nyanlända till Sverige.
I den sista gruppen finns finns ett stort kunskaps- och erfarenhetskapital som industrin kommer att kunna utnyttja i framtiden.

Vid ett möte i IKV Tools lokaler berättar representanter unisont vilket sug det är efter kompetent. Inte minst när nu många svenska industrier plockar tillbaka sin produktion från utlandet och hem till Sverige.

Dessutom sker det sedan några år en omfattande automatisering av industriproduktionen i landet. Inte minst detta kräver utbildat folk som kan sköta maskiner.
I dagens läge räcker det inte med att bara erbjuda ungdomarna en utbildning som garanterar arbete.
Därför försöker man nu bredda basen för utbildningen till att omfatta mer än de 38 företagen som är engagerade i  Småland Tekniska College .

Värnamo kommun, Figy, Campus och Teknik College Västra Småland är parter som nu engagerats.

Tillsammans ska de nu arbeta med att göra Småland Tekniska College till ett ännu starkare industriprogram.

Från Värnamo kommuns sida har man sett nyttan med denna utbildningen och gått in med ett ekonomiskt stöd på motsvarande 600 000 kronor.

Taggar