Nyheter

Ska berätta om kommunens ekonomi

Nyheter Hur sköts kommunens ekonomi? Hur arbetar man i nämnder och förvaltningar för att bättra på kommunens ekonomi.

Glen Lund (M) är ordförande och kommer att redovisa omsorgsnämnden ekonomi

Dessa frågor och säkert en hel del andra frågor kommer att belysas i samband med nästa kommunfullmäktige, den 25 april.
Då kommer allmänheten också att få möjlighet att ställa frågor till några av dessa nämnder. Innan själva mötet börjar så kommer det finnas folk från olika nämnder och kommunala företag i foajén på kommunhuset. Där kommer de att svara på frågor om 2018 års bokslut.
Sedan kommer mötet att inledas med information till fullmäktigeledamöterna om hur det står till med den kommunala verksamheten.
Följande personer kommer att finnas på plats för att svara på frågor och presentera bokslut:
•Glenn Lund (M) ordförande. omsorgsnämnden och Ulrika Gustafsson,  förvaltningschef
•– information om omsorgsnämndens verksamhet (även i  Stadshusets foajé innan sammanträdet)•- Emma Nordstrand  information om ny översiktsplan för Värnamo kommun  (även i Stadshusets foajé innan sammanträdet) – Kjell Fransson, bitr. kommundirektör
•– information Värnamo kommuns  årsredovisning 2018 – Kjell Fransson, VD Värnamo Stadshus AB
•– information Värnamo Stadshus  ABs årsredovisning 2018 – Stanley Guldmyr, VD Finnvedsbostäder AB
•– information Finnvedsbostäder  ABs årsredovisning 2018 – Malin Classon, VD Värnamo Energi AB
•- information Värnamo Energi ABs  årsredovisning 2018 – Tobias Hörnqvist, VD VKIAB
•– information VKIABs årsredovisning 2018 – Anders Berglund, Ordf. Kommunrevisionen
•– Revisorernas revisionsberättelse  och revisionsrapport.

Stanley Guldmyr, vd för Finnvedsbostäder kommer också att finnas med och presentera bolagets bokslut.

Taggar