Nyheter

Sjuksköterskor fick stipendier

Nyheter Malin Sten Eng, Ann-Helene Trofast och Gunnel Rapp är tre av de sjuksköterskor som fått stipendier i dag.

Totalt var det tolv sjuksköterskor i länet som på torsdagen ta emot stipendium från Signe Thorfinns stiftelse. Stipendierna delades ut av ordförande Gunilla Wivast vid en tillställning på Qulturum i Jönköping.

Stipendierna kan sökas av sjuksköterskor i Jönköpings län och går denna gång till att arbeta en tid inom en annan organisation (hospitering) i Tanzania och Sydsudan, att gå en utbildning, att delta vid en kongress i Budapest, resor och kurslitteratur.

Malin Sten Eng, Ann-Helene Trofast och Gunnel Rapp, sjuksköterskor vid Anestesikliniken vid Värnamo sjukhus får ett stipendium på 15 000 kronor vardera för att åka till Budapest och delta i en kongress för anestesisjuksköterskor. Målet för kongressen är att stödja och förbättra kvalitén i anestesisjukvården.

Motivering: Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt få möjlighet till stimulans i arbetet som sjuksköterska.

Maria Pantzar och Emma Lenshof Bylund, Maria har en utbildningsanställning på kvinnokliniken vid Ryhovs sjukhus och Emma vid kvinnokliniken Höglandssjukhuset i Eksjö. Båda är sjuksköterskor som utbildar sig till barnmorskor. De får ett stipendium på 6000 kronor vardera. Stipendiet ska användas för att hospitera på ett sjukhus i Tanzania.          

Motivering: Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium där de får möjlighet att hospitera i Tanzania då Signes önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att utvecklas inom sitt yrkesområde samt att få möjlighet till stimulans i sitt arbete. Signe hade själv stor glädje av att resa till andra länder så vi tror att denna resa skulle glädja henne.

Agneta Svärd barnmorska vid kvinnokliniken Ryhovs sjukhus får ett stipendium på 8 700 kronor som ska användas till kurslitteratur samt resor till högskolan i Linköping. Agneta ska genomföra en magisterutbildning.

Motivering: Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt få möjlighet till stimulans i arbetet som sjuksköterska.

Marita Nilsson sjuksköterska vid palliativa vårdenheten vid Höglandssjukhuset i Eksjö får ett stipendium på 10 000 kronor för att genomföra utbildningen ”Samtalskonst i vården” vid Liljeholmens Folkhögskola.

Motivering: Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt få möjlighet till stimulans i arbetet som sjuksköterska.

Malika Andersson sjuksköterska vid infektionskliniken, Ryhovs sjukhus får ett stipendium på 9 000 kronor för att ideellt arbeta i Lotimor, Sydsudan. Malika ska arbeta på en mottagning. Det direkta arbetet kommer bestå i att stötta befintlig personal på plats.

Motivering: Styrelsen anser det viktigt att kunna ge ett stipendium där du får möjlighet att arbeta som sjuksköterska i ett annat land då Signes önskan var att sjuksköterskor skulle få möjlighet att utvecklas inom sitt yrkesområde samt få möjlighet till stimulans i sitt arbete. Signe hade själv stor glädje av att resa till andra länder så vi tror att denna resa skulle glädja henne.

Hanna Fridlund sjuksköterska vid operations- och intensivvårdsavdelningen vid Höglandssjukhuset i Eksjö får ett stipendium på 6 700 kronor. Hanna ska gå en utbildning i Borås gällande akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom.

Motivering: Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt få möjlighet till stimulans i arbetet som sjuksköterska.

Åsa Egelrud och Cecilia Eklund sjuksköterskor vid operationsavdelningen, Ryhovs sjukhus får ett stipendium på 15 000 kronor vardera för att genomföra en fördjupningsutbildning för specialistsjuksköterskor inom operationsvård. Stipendiet avser kursavgiften.

Motivering: Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt få möjlighet till stimulans i arbetet som sjuksköterska.

Sabina Karvo, sjuksköterska vid Onkologkliniken, Ryhovs sjukhus får ett stipendium på 11 000 kronor för att gå en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning på onkologisk vård. Stipendiet avser kurslitteratur.

Motivering: Styrelsen anser det viktigt att kunna bidra med detta stipendium då det var Signes önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt få möjlighet till stimulans i arbetet som sjuksköterska.

Om Signe Thorfinn

Elva av stipendiaterna samlade vid inför utdelning av stipendier tillsammans med Gunilla Wivast, ordförande i styrelsen och Arne Thorfinn, brorson till Signe (båda till vänster i bild) Ej med på bild Hanna Fridlund..

Signe Thorfinn (1909– 2001) var verksam som sjuksköterska under hela sitt liv och valde alltså sitt kall. Hon var utåtriktad, livlig och hade en positiv inställning till livet och till sina medmänniskor. Hon beklagade aldrig sitt singelliv utan utnyttjade sin obundna ställning till mycket omfattande resor och studiebesök vid lasarett i andra världsdelar, då hon också fick nytta av sina goda språkkunskaper i engelska och franska.

På 50-talet fick landets läkare och sjuksköterskor erbjudande om att köpa Astra-aktier. Vid den tiden ansågs aktier vara alltför riskabla placeringar, varför flertalet avböjde. Men Signe köpte Astraaktier och dessa kom att ligga till grunden för en betydande förmögenhet.

Detta är alltså upprinnelsen till Signe Thorfinns Stiftelse från vilken det 2 gånger/år utdelas stipendier till sjuksköterskor som arbetar i länet och har gjort så minst 2 år. Varmt om hjärtat låg äldrevården för Signe och hon ville också att utlandsresor skulle ges prioritet för att hon själv haft så stor glädje och stimulans av sina vidgade vyer.

Taggar