Nyheter

Sjuksköterskeutbildning vid Campus

Sjuksköterskeutbildning vid Campus

Nyheter I samarbete med Hälsohögskolan Jönköping högskola erbjuder Campus Värnamo en sjuksköterskeutbildning där flertalet av utbildningsmomenten genomförs i Värnamo.

Utbildningen har 20 platser och startar i augusti 2016.

Många som idag studerar till sjuksköterska i Jönköping har sin verksamhetsförlagda del av utbildningen på Värnamo sjukhus, på vårdcentraler och i kommunal omsorgsverksamhet i närområdet. Tyvärr stannar få av dessa studenter kvar i Värnamoregionen efter avslutad utbildning.

– Sjuksköterskebristen i regionen är stor och kommer inte att bli mindre. Med den här lösningen kommer effekten att vi får en högre kompetens i regionen inom vård och omsorg samtidigt som vi kan rekrytera lokalt förankrade personer som vill bo kvar. Dessutom höjer vi kommunens attraktionskraft för potentiella inflyttare säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Studenterna kommer att genomföra seminarier, handledningar, grupparbeten och examinationer på Campus Värnamo tillsammans med lärare från Hälsohögskolan. Dessutom kommer utbildningens praktiska moment kunna genomföras på Värnamo sjukhus, vårdcentraler samt i regionens kommuner.

– Arbetet med att få en sjuksköterskeutbildning till Värnamo har pågått under lång tid och vi är förstås väldigt glada att vårt arbete givit resultat. De undersköterskor som hittills valt bort vidareutbildning på grund av pendlingsavstånd får nu chansen att studera på hemorten säger Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansvarig på Campus Värnamo.

Taggar

Dela