Nyheter

Sjuka träd kommer att kosta pengar

Nyheter Tekniska utskottet fick en information om läget i Värnamo

Foto: Skogsstyrelsen

Det blir mer och mer vanligt att träd av olika art som alm, ask, al och bok drabbas av trädsjukdomar

Trädsjukdomar blir allt vanligare i Sverige. Under senaste decennierna har ett flertal trädarter drabbats. Det är inget nytt utan har funnits länge men kanske inte uppmärksammats fullt ut.

Under 2019 konstaterades ett stort angrepp av almsjuka på Trälleborgsområdet.

När kommunen gjorde en inventering av träd, främst inne i Värnamo räknades det till att det finns drygt 300 almar registrerade.

När nu sjuka träd har noterats ställer sig tekniska utskottet ett antal frågor att fundera över. Hur kommer dessa sjukdomar påverka kommunens trädbestånd? Vad får detta på sikt för inverkan på upplevelsen av våra parker och längs våra gator?

Kostnad för att bibehålla och utveckla trädbeståndet bedöms grovt vara mellan 200 000–400 000 kr/ år och ryms inte idag inom driftbudgeten.

Taggar