Nyheter

Sju av tio lärare är behöriga i Värnamo

Nyheter Grundskolan i Värnamo kommun ligger medelrankad när det kommer till lärarbehörighet. Det visar nya siffror från SCB. Lärarförbundet kan i dag exklusivt visa hur det är ställt med lärarbehörigheten i samtliga kommuner och län i Sverige.

Sju av tio lärare är behöriga i Värnamo, visar nya siffror från SCB. Foto: Pixabay

Skolverket sekretessbelade förra året stora delar av all skolrelaterad statistik. Genom en specialbeställning från SCB har Lärarförbundet kunnat ta del av regional och lokal statistik även för läsåret 2020/21. Statistiken inkluderar såväl kommunala som fristående skolor.

I oktober 2020 hade motsvarande 72 procent av lärarna i grundskolan i Värnamo kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. I hela riket är Värnamo rankad som nummer 101 av landets 290 kommuner.

Av de sammanlagt 278 heltidstjänsterna i grundskolan i Värnamo kommun (motsvarande 341 lärare) var det 200 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

– Det är alarmerande. En låg andel behöriga lärare innebär lägre kvalitet på undervisningen. Eleverna får inte den undervisning de har rätt till vilket hotar Sveriges framtid som kunskapsnation, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Bland kommunerna i Jönköpings län har Habo störst andel behöriga lärare (86 procent) och Gislaved lägst (58 procent).

Andelen behöriga lärare i Värnamo är ungefär densamma som under förra läsåret.

Marginell förbättring på nationell nivå

I hela landet ligger lärarbehörigheten, enligt Skolverkets statistik, på 70,9 procent vilket är en marginell förbättring jämfört med året innan då 70,1 procent av lärarna var behöriga. Tidigare har trenden varit vikande i flera år.

– Det är givetvis positivt att behörigheten ökar på nationell nivå, om än marginellt. Men att närmare tre av tio lärare fortfarande saknar lärarutbildning i det ämne de undervisar i är ett stort misslyckande, säger Johanna Jaara Åstrand och fortsätter:

– Lärarbristen i Sverige är ett samhällsproblem. Sveriges lärare måste få konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning för att fler ska bli och förbli lärare. Det finns inga genvägar.

Källa: Pressmeddelande från Lärarförbundet

Taggar

Dela