Nyheter

Sibonjic (C): Vi måste fortsätta utveckla hela kommunen

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Haris Sibonjic (C).

Haris Sibonjic (C). Bild: David Alin

Kan du beskriva dig själv?

– Jag representerar Centerpartiet. Mandatperioden mellan 2018–2022 var jag ordförande inom servicenämnden. Under samma period hade jag också suttit som ordinarie ledamot inom kommunfullmäktige.

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige?

– Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ett mycket hederligt uppdrag. Jag har önskat att vara med även den här mandatperioden, men det är väljarna som bestämmer när de lägger sina röster på ett parti och en kandidat. Listan över alla kandidater bestämdes redan under året innan valet och blev resultat av egen ambition och Centerpartiets interna medlemsomröstning.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

– Politiskt engagemang handlar om ett intresse för samhälle och en möjlighet att kunna påverka omgivningen som vi lever i. Som fritidspolitiker är man engagerad inom en nämnd, men uppdraget är oftast mycket bredare. Man håller dagligen kontakt med kommunens medborgare och försöker fånga aktuella frågorna. Som fritidspolitiker håller man även kontakt med andra politiker som sitter inom olika andra nämnd. Frågorna går in i varandra och vi byter ut information och diskuterar det som är aktuellt och det som planeras. Den typ av dynamiken är spännande, särskilt då vi har en god politisk miljö inom Värnamo kommun och bemöter varandra med respekt. Det handlar både om politiker inom alliansen och oppositionspolitiker. Alla kommunpolitiker har samma goda intentioner för att se Värnamo kommun utvecklas.

Servicenämnden, där jag engagerar mig mest, omfattar ett antal viktiga verksamheter som får Värnamo kommun att fungera. På en bred front jobbar med frågorna som är viktiga för kommunens medborgare. Man lagar årligen 2,3 miljoner matportioner till förskolor, skolor och äldreomsorgen. Man sköter IT-infrastruktur inom kommunala verksamheter och har ansvar för alla digitala redskap inom skolan och kommunen i allmänt. Genom kontaktcenter håller man en ständig kontakt med kommunens medborgare och försöker lösa alla deras ärende.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

– Den stora utmaningen är en fortsatt utveckling av hela Värnamo kommun. Det gäller utan tvekan rekrytering av kompetent personal och en fortsatt god leverans av tjänster till våra verksamheter och till våra medborgare. Här tänker jag först på våra unga och gamla. God service och tjänster rak genom hela Värnamo kommun. Tillgänglighet och god service. Ta hand om kommunens medborgare på allra bästa sätt, skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Bevara levande landsbygd, ta hand om infrastruktur och förbättra kommunikation. Återskapa en levande stadskärna utifrån nya förutsättningar och omvärldsförändringar.

Utifrån Servicenämnden har vi några viktiga frågor. Med så orolig omvärld är det viktigt med en trygg, säker och pålitlig IT-drift. Utvecklingen av ett IT-center där man strategiskt och tillsammans med flera andra aktörer och verksamheter skapar förutsättningar för digitalisering. Det gäller också att fortsätta leverera god mat, lagad från grunden på närodlade och svenska råvaror. Detta under svårare förhållande då inflationen höjer upp priset till råvaran, transport och energi. Med ett nytt koncept av våra förskolor får vi möjlighet att skapa fler tillagningskök. Man bygger om och bygger upp flera nya skolmatkök och förbättrar både matmiljö till eleverna och arbetsmiljö till vår kökspersonal. Kontaktcenter utvecklar service och tjänster för att underlätta till våra medborgare för att få ett snabbt svar på sin fråga och lösning på sitt ärende. Man utvecklar även så kallade E-tjänster som möjliggör att alla medborgare kan ordna sina ärende på ett enkelt sätt hemifrån under vilken tid som helst under dygnet.

—————

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och regionvalet). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter och 29 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter. Mandatfördelningen 2022-2026 ser ut som följer:

Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 11 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 2 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Taggar

Dela