Nyheter

Sibonjic (C): Vi behöver tänka helt utanför boxen

Nyheter I artikelserien "Allvarligt talat" tar vi pulsen på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i flera heta nationella och lokala frågor. I dag möter vi Haris Sibonjic (C).

Haris Sibonjic (C). Bild: David Alin

Vad tycker du om Sveriges ansökan att bli medlem i Nato?

– Beslut om Nato-ansökan kom som en nödvändighet utifrån ett förändrat säkerhetspolitiskt läge efter Rysslands aggression mot Ukraina. Med Nato-medlemskap kommer vi att ingå i samma militärallians som våra andra skandinaviska vänner. Vi kommer att stärka vårt eget försvar och säkerhet i vårt närområde.

Vad tycker du om koranbränningarna? Vad ser du för lösningar på problemet?

Koranbränningar eller förstörelse av några religiösa symbol, text eller liknade är en helt oacceptabel handling som inte bör tolereras. Det som hände skadade Sveriges internationella rykte och påverkade förtroendet för landet, särskilt när det gäller respekten för mänskliga rättigheter och religionsfrihet.

Yttrandefrihet är grundläggande rättighet som är viktig för demokratin. Det innebär dock inte att alla handlingar som skyddas av yttrandefrihet är moralisk acceptabla. Att bränna Koranen eller förstöra religiösa texter kan anses som yttrandefrihet enligt lag, men det kan samtidigt vara kränkande och skapa konflikter. Det skapar oro och ifrågasättande kring landets tolerans och respekt för olika kulturer och religioner. Yttrandefrihet är en viktig princip som skyddar individers rätt att uttrycka åsikter och idéer. Samtidigt finns det gränser för yttrandefriheten, särskilt när det handlar om att skada eller kränka andra människors känslor eller religiösa övertygelse. Koranbränningar är ett exempel på handlingar som kan strida mot dessa gränser genom att kränka människors religiösa känslor och kan därför inte rättfärdigas som enbart uttryck för yttrandefrihet.

Att främja ömsesidig respekt, dialog och utbildning kring mångfald och religionsfrihet är avgörande. Respekt för olika trosuppfattningar och religioner är viktigt för att främja en fredlig och respektfull samexistens. Samhället kan arbeta tillsammans för att främja tolerans och förståelse genom utbildning, medvetenhet och en stark ställning mot intolerans och hatbrott.

Vad tycker du om gängkriminaliteten? Hur ska vi bekämpa den?

Det är helt oacceptabelt att gängkriminalitet sprider ut otrygghet i vårt samhälle. Det måste bekämpas genom att stärka rättskedjan, från polisen till domstolarna till kriminalvården. Vi behöver stärka rättssystemet. Vi har redan skärpt straff för brott i kriminella nätverk, men vi behöver också införa nolltolerans mot småbrott. Polisresurser behöver förbättras med fler synliga poliser och polisen ska kunna säkra bevis på fler sätt än i idag. Vi måste stoppa rekrytering av gängmedlemmar genom bättre samarbete mellan olika myndigheter och jobba med förebyggande åtgärder av olika slag.

Vad tycker du om förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda?

Centerpartiet tar avstånd från att införa anmälningsplikt inom skola, vård- och omsorgsyrken. Anmälningsplikten är också i konflikt med viktiga yrkesetiska principer. Vård ska ges efter behov, oavsett den vårdsökandes juridiska status. Lärare ska utbilda och rusta barnen för framtiden.

Behövs en ny viadukt i Värnamo? Varför/varför inte?

Ingen lätt fråga! Viadukten byggdes för många år sedan utifrån dåvarande förutsättningar och samhällsbehov. Om vi bygger upp en och samma i dag skulle vi få en bilkö genom centrum och total trafikstopp. Trafiksituation behöver lösas på något sätt, men vi själva saknar tydligen en kunskap för att kunna göra detta. Det känns som vi sätter på ett och samma spår och här behöver vi tänka helt utanför boxen. Vi har två barriärer i staden, järnvägen och Lagan. Frågan är hur vi får ett bra trafikflöde inom Värnamo staden? Vi behöver hämta hjälp av några experter för att kunna se på möjliga lösningar för att få en mer smidig trafiksituation inom Värnamo stad. Man behöver se helheten och ta hänsyn till den framtida utvecklingen i samhället. Översiktsplanen och Plan för trafik ger ett bra underlag för den framtida planeringen då man tar hänsyn till gångstråken, cykelbanor, kollektivtrafik, utryckningsfordon, framtida färdmedel med mera.

Hur ser du på möjligheten att höja den kommunala skatten framöver? Varför/varför inte?

Det är inte helt främmande för mig att se en skattehöjning. Kommunala tjänster kostar mer och det krävs mer av kommunala resurser. Allting kostar mer och många fler digitala och moderna redskap har införts i kommunala verksamheter. Innan vi börjar fundera om skattehöjning behöver vi i första hand se över hur kommunala resurser används i dag och var/hur vi samverkar bäst för att kunna använda kommunala medel på allra bästa sätt. Det är dock viktigt att vi fortsätter expandera och växa för att få fler invånare till Värnamo kommun.

Taggar

Dela


2 reaktioner på Sibonjic (C): Vi behöver tänka helt utanför boxen

Angående långbänken viadukten.
Det behövs inte fler utomstående dyra ”experter”.

Man ska ju minska på konsultkostnaden i kommunen.

Begriper ju envar att det måste till en ny, tänk vad utsläpp som tillkommit sedan den stänge genom all onödig kringåkning för att komma in i stan. Förutom all olägenhet för de som har kåkar vid Mosslevägen.

Hej bästa Observatör,
Min tanke var inte att anlita ett dyrt konsultföretag! Vi kan till exempel etablera kontakt med ett av flera svenska universitet eller högskolor och be unga studenter att kolla på trafiken för att försöka hitta eventuella nya innovativa lösningar. Tanken var att gå ur den här bubblan och sluta fundera på viadukten som enbart den enda lösningen. Det krävs att tänka fritt utanför boxen, på ett nytt sätt för att hitta en effektiv hållbar lösning som kommer att hålla i framtiden åtminstone lika mycket som gamla viadukten!

Kommentarsfunktionen är stängd