Nyheter

Under sex procents arbetslöshet

Nyheter 13 av 13 kommuner i Jönköpings län såg en minskande arbetslöshet i maj. Värnamo var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under maj månad rapporterade Värnamo en total arbetslöshet på 5,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Jönköpings län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 045 av 18 017 invånare i åldern 16 till 64 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (280 färre än i maj i fjol).

Värnamo är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Gislaved där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter.

Värnamo hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (5,8 procent i kommunen, jämfört med 6,5 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Nässjö har den högsta (9,4 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,5 procent i Värnamo under maj månad, motsvarande 673 av 4 641 personer. Det är 2,3 procentenheter, eller 109 personer, färre än vid samma tidpunkt i fjol.

Även ungdomsarbetslösheten minskar i Värnamo kommun. I maj månad var 130 personer i åldrarna 18 till 24 år inskrivna som arbetssökande, vilket motsvarar 7 procent.

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Arbetslösheten i Värnamo har påverkats minst i länet det senaste året. Illustration: Newsworthy

Taggar