Nyheter

Sex miljoner extra till barn- och ungdomsidrott

Nyheter Swedbank har en lång tradition av att stötta idrottsföreningarna som bedriver breddverksamhet för barn och ungdomar i Finnveden.

Eva Fälth, chef för Swedbank i Värnamo

Genom sin ägare, Sparbanksstiftelsen Alfa, får nu alla RF-anslutna föreningar, som finns i de områden där Swedbank verkar, vara med och dela på sex miljoner kronor som en extra julklapp med anledning av coronapandemins verkningar. För idrottsföreningar i kommunerna Värnamo, Gislaved och Gnosjö innebär det 400 000 kronor i extra bidrag.

– Det känns mycket bra att kunna vara med och ta samhällsansvar på ett så här konkret sätt. Vi förstår att idrottsföreningarna har en tuff tid och vi vill därför vara med att bidra till deras ungdomsverksamhet, säger Eva Fälth, chef för Swedbank i Värnamo.

Föreningslivet är en viktig del av samhället. Det skapar en attraktiv plats att bo, leva och verka på och det bidrar också till välbefinnande och viktiga hälsoaspekter. Detta är något som Swedbank vill värna.

– Med anledning av den påverkan coronapandemin fått på många föreningar tycker vi att det är motiverat att göra en extra insats för dessa föreningarna i vårt verksamhetsområde, fortsätter Eva Fälth.

Stödet utbetalas direkt till föreningen utan att ansökan behöver göras.

Taggar