Nyheter

Ser tillbaka på händelserikt år 

Nyheter När Stefan Åberg klev in i rollen som Värnamo kommuns fastighetschef kastades han rakt in i händelsernas centrum. Nu ser han tilllbaka på sitt första år i kommunens tjänst.

När Stefan Åberg klev in i rollen som Värnamo kommuns fastighetschef kastades han rakt in i händelsernas centrum. Nu ser han tilllbaka på sitt första år i kommunens tjänst.

Den 5 mars 2021 inledde Ljungbybon Stefan Åberg tjänsten som fastighetschef i Värnamo kommun. Fyra dagar in på tjänsten fick Stefan covid-19 och kontoret i Värnamo byttes mot hemarbete.

– Det positiva i mitt fall var att jag kunde sitta hemmavid och läsa in mig på olika projekt och vara med på en hel del möten, så jag kom in bra i verksamheten. 

 Väl tillbaka på kontoret blev det bredvidgång tillsammans med Samuel Skog, tillförordnad fastighetschef, innan Stefan kom i gång på allvar med arbetet. 

– I och med att jag har varit fastighetschef i Ljungby kommun tidigare så kom jag in i arbetet fort. Jag är en byggentreprenör i grunden och är van vid att arbeta med kalkyler och projekt, så jag kom in i helt rätt tid med mycket byggnationer framöver.

När Stefan Åberg ser tillbaka på 2021 berättar han utifrån tre stora händelser. Den första var beslutet om att riva och bygga en ny Trälleborgsskola och att skapa ett partneringprojekt för Park Arena, Trälleborgsskolan och den nya grundskolan på väster.

– Där plockade vi tidigt fram underlag för att möjliggöra det politiska beslutet att riva den (Trälleborgsskolan). Det blev en omväxling som innebar att vi fick ställa om projektet. Det var ett helt nödvändigt beslut, dels för att få en bra inomhusmiljö och sedan för att få en god ekonomi in i den nya skolan. Det blev ett riktigt bra beslut till slut. 

Med Stefan Åbergs intåg i verksamheten är det första gången Värnamo kommun bygger i så kallade partneringprojekt. Upphandlingen och utvärdering var i full gång med kommunens upphandlingsenhet och projektledare i spetsen.

– Partnering innebär att man arbetar som en  gemensam organisation mot gemensamma mål och med en gemensam budget. Man arbetar efter så kallad successiv kalkylering, där man stämmer av arbetet kontinuerligt för att få ut bästa möjlighet för pengar. Modellen partnering är helt nytt för mig men jag ser fördelarna: genom att göra rätt saker tidigt i projektet skapas mervärde på både kort och lång sikt. Det ger också en trygghet i ekonomi och val av material.

Händelse nummer två handlar om byggprojekten för kommunens tre nya förskolor: Ekenhaga, Magnusgatan och Jannelund. 

– Vi behövde göra ett omtag för att få synergieffekter. Vi utgick från en av skolorna och anpassade de andra efter den. Genom det arbetet ser vi nu att vi lyckades sänka kostnaderna rejält.

Den tredje stora händelsen handlar om beslutet att bygga en ny fotbollsarena i Värnamo stad.

– Där har vi haft en god uppbackning från Falkenbergs kommun och Falkenbergs FF som har stöttat med underlag. Jag vill framhålla Henrik Storm (kommunens stadsarkitekt) som har skapat matrisen som lokaliseringsutredningen har baserats på. Tillsammans med ett team av medarbetare har vi på kort tid gjort en förstudie och tagit fram underlag för politiska beslut.

De tre projekten har en totalkostnad på strax över 900 miljoner kronor. 

– Det är jätteroligt att få leda den här resan. Sedan ska man ha stor respekt för att vi arbetar med skattemedel och det ligger på mitt ansvar att kritiskt granska arbetet eftersom vi har begränsade budgetutrymmen. Man ska komma ihåg att investeringarna brukar vara 10 procent av den totala kostnaden över tiden, så de stora kostnaderna kommer i driften eftersom livslängden på byggnader är lång. Det gäller att förvalta fastigheterna på ett bra och strukturerat sätt. 

Åven på organisationssidan har Stefan Åberg ägnat mycket tid under det första året. 

– Vi har gjort en organisationsändring på fastighetsavdelningen i driften samtidigt som vi har ändrat lite på sättet att projektleda våra investeringar. Min filosofi är att vi ska jobba tillsammans och på projektledningssidan finns det i dag en huvudprojektledare och en biträdande projektledare på varje projekt. Vi vill skapa projektteam i varje projekt. 

Förutom satsningar på en lagkänsla arbetar Stefan Åberg även för att utveckla personalen. Fastighetsavdelningen har de senaste månaderna fått beviljade medel för såväl utbildningar för kompetenshöjning inom driften för fastighetsskötare och fastighetstekniker samt ledarskapsutbildningar. 

– För mig är det viktigt att personalen får kompetensutvecklas så att det blir mer spets på avdelningen. Tidigare har man använt sig av entreprenörer och konsulter när kunskapen inte har räckt, men för mig handlar det om att utnyttja vår personals kompetens ännu mer. Bland annat har vi en projektledare som har arbetat länge inom arkitektur. Vi har även en ung projektledare som har arbetat i en mindre kommun, en medarbetare som har specialkunskap inom bygglovshantering och en medarbetare som är duktig på de juridiska bitarna. Vi har en driftenhet med både lång och ny kompetens som kompletterar varandra superbra. Jag vill helt enkelt att vi ska bredda kompetensen men samtidigt spetsa till den också.

Med flera stora projekt i startgroparna blickar nu fastighetsavdelningen även framåt.

– Just nu håller vi på att en lokalförsörjningsplan med behovet över tiden. Oftast brukar man titta fem år framåt i tiden, men nu vill vi veta vad som händer mellan år sex till år 20 för att undanröja överraskningar. Ett av fastighetsavdelningens verksamhetsmål är att tillhandahålla attraktiva lokaler till den kommunala verksamheten. Det jobbar vi med varje dag.

Taggar