Nyheter

Ser ljust på framtiden

Nyheter Kommunens företagare ser ljust på framtiden, visar en ny enkätstudie från handelskammaren i Jönköpings län.

Ett 50-tal av kommunens företag inom olika branscher deltog i Handelskammaren Jönköpings veckoenkät. De fick besvara frågor om bland annat orderingång, varsel och framtidsutsikter. Och det finns en optimism bland de tillfrågade företagen:

22 procent av företagen har sett sin orderingång återgå till normal nivå, 20 procent av de tillfrågade har inte haft någon minskad orderingång och nästan en fjärdedel ser att orderingången är tillbaka inom ett år. Den sunda tillväxten visar sig även på frågan om konkurshot. Där svarar 72 procent av företagen att de inte känner något hot för företagets överlevnad, visar enkätstudien.

Enkäten visar även att tio procent av företagen har varslat personal, att sex av de 50 tillfrågade företagen kommer att varsla personal den närmaste månaden samt att 28 procent av företagen kommer att ha personal i korttidsarbete den kommande månaden.

Taggar

Dela