Nyheter

Se räddningstjänstens krisberedskapsfilm här

Nyheter I dag startar den stora Krisberedskapsveckan. En vecka där myndigheterna vill att att den svenska befolkningen ska fokusera på vad som kan hända om Sverige skulle drabbas av krig eller andra katastrofer.

Janneike Tunefjord är Räddningstjänstens samordnare när det gäller krisberedskap

Bland annat så kommer det att skickas ut en broschyr till Sveriges samtliga 4,7 miljoner hushåll – om kriget kommer.

En broschyr med handfasta tips om hur vi i Sverige kan förbereda oss i fall det skulle blir krig.

Men även på det lokala planet uppmärksammas denna veckan. I Värnamo kommer Räddningstjänsten att publicera fyra kortare filmer, med ett budskap som handlar om krisberedskap.

Jannike Tunefjord är beredskapssamordnare hos räddningstjänsten i Värnamo.

– Det är fyra korta filmer, ungefär en minut långa som vi kommer att släppa under veckan på våra Facebooksida.

– Filmerna visar hur folk kan förbereda sig i händelse av en katastrof, berättar hon.

Under veckan kommer biblioteket i Värnamo att erbjuda besökarna ett speciellt framtaget material som handlar just om krisberedskap. Polisen och räddningstjänsten kommer dessutom att finnas på stan till helgen, för att visa upp delar av sin krisberedskap. Dessutom medverkar Hemvärnet, Blå Stjärnan, FAK och Länsförsäkringar vid ett evenemang på Flanaden.

Redan nu kan du se Räddningstjänstens första film här.

Taggar

Dela