Nyheter

SD svarar S om hemsjukvård

Nyheter SD ger svar till Socialdemokraterna

Högmod bland S-ledamöter!

Jag får väl rikta ett varsågod eftersom Ni tackar mig för uppmärksamheten!

Jag kan gärna bistå med den informationen att jag är intresserad av både er politik men även alla andras.  Det gäller att kunna både se positiva och negativa saker hos övriga! Ni skulle prova det istället för att vara så inåtvända!

Nu till min skrivelse och ämnet!

Jag tänkte att ni skulle få ett Bibelcitat av mig, nu när ni saknar kyrkans man i partiet och just högmod var ett ord som slog mig direkt.

Ni ställer frågan om varför Socialdemokraterna skulle fatta ett beslut som var lindrigare än vad alliansen la. Rätt enkelt att svara på det! Ni hade redan förlorat omröstningen och oavsett om ni avstod eller röstade på alliansens så skulle deras förslag vinna. Ni hade möjlighet att ställa er bakom vårt förslag när ni ändå hade förlorat. Därför hade det blivit billigare för brukarna.

Ni far med osanning i artikeln och det går lätt att kontrollera på kommunens hemsida på webbsändningen eller i protokoll från 28 november 2019, där ni först yrka avslag på kommunstyrelsens förslag och i nästa andetag yrka återremiss på grund av undermåligt underlag.

Alltså ni anklagar SD att vi har ett förslag taget-ur-vinden som du skriver.

När ni själva först vill ha det gratis och sen mer underlag, för att ni inte är emot en taxa.

Min fråga är i så fall! Om ni fått nytt underlag och man kommit fram till att det kommer bli kostnader på 600 kronor. Hade ni yrkat på dyra kostnad för patienten än vad som klubbades i så fall?

Tycker det låter som att ni inom S mest försöker förhala det som en ekonomisk fråga i kommunen och att ni inte ser in till den människan som behöver vården.

I Bo Svedbergs anförande började han rabbla upp kostnader för fakturering och problematik bakom detta! Jag har stort förtroende i att omsorgsförvaltningen är kapabel att sköta detta!

Glenn Lund (M) förklarade också att detta med kostnaden är en kvalificerad gissning, vilket vi håller med om. Vi vet inte vilka eller hur många som kommer bli sjuka och behöver denna tjänst.

Ni nämner att Sylvia Friberg har inga problem med att införa en taxa på 400 kronor.

Läser man omsorgsnämndens protokoll från den 23 oktober 2019 så står det klart och tydligt att Sylvia stödjer KD:s förslag om avgiftsbefrielse för 85 år och uppåt samt en maxtaxa på 250 kronor.

När sedan ärendet kommer upp till kommunstyrelsen så har KD dragit tillbaka sitt yrkande och kvar står SD ensam med förslaget.

Frågan är om jag ska lägga till mer bibelcitat eftersom det är fult att ljuga.

Intressant redogörelse i artikeln där man ondgör sig att SD vill ta bort 37,5 % av kostnaden för den som är sjuk samtidigt där socialdemokraterna säger sig ta bort 100 % i första läge och sedan är orsaken till att det ska 400 kronor mer för vårdtagaren.

Även i era beräkningar i artikeln så hänvisar ni till att pengarna inte skulle räcka och därför ska det vara fritt. Samtidigt ser ni till att ett dyrare alternativ klubbas genom. Bra tänkt eller?

En rapport från verkligheten! Med det förslag som klubbats, med er hjälp, innebär det att en äldre dam som bor i utanför Värnamo och fyller 86 år, dålig hälsa och dålig pension men över brytgränsen står nu och väljer mellan att få sina barn att köra henne till vårdcentralen där hon har fri sjukvård eller helt enkelt avstå denna! Samtidigt har vi även en äldre man, 72 år, har fått rätt till hemsjukvård men är så pass frisk att han orkar ta sig till vårdcentralen där han får betala 250 kronor eller får fri sjukvård i hemmet om det skulle vara som ni föreslog först. Bägge dessa exempel blir fel. Båda dessa personer finns i verkligheten!

Jag säger som flera sa i senaste kommunfullmäktige, det måste vara transparens! En likabehandling.

Att påstå sedan att jag slår mig för bröstet, att jag känner mig sårad och att jag smickrar mig själv, Ja, då känner ni inte mig som person! Jag ställer mig aldrig själv i första rum och blir inte sårad för att ni inte kan driva en rak linje. Nu är frågan klubbad och det är Socialdemokraterna som hjälpt till att driva genom den, offerkofta eller ej, det får ni själva avgöra.

Som avslutning får jag väl säga att Socialdemokraternas starka sida är inte demokrati!

Jan Cherek
Gruppledare Sverigedemokraterna

Taggar

Dela