Nyheter

Satsning på stadsbussar billigare än beräknat 

Nyheter Byggandet av stadsbusslingorna genom Värnamo centrum blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Byggandet av stadsbusslingorna genom Värnamo centrum blev billigare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Jönköpings länstrafik önskade tillsammans med Värnamo kommun göra en satsning på ny stadsbusstrafik med laddhybridbussar. Kommunfullmäktige avsatte 11 miljoner kronor i 2017 års investeringsbudget för satsningar i gaturummet för att möjliggöra tre nya slingor för stadsbuss i Värnamo stad. Utöver detta bidrog Jönköpings länstrafik med investeringsmedel samt inköp av laddhybridbussar. Kommunen sökte och beviljades även medel från både Trafikverket och Naturvårdsverket som hade medel för satsningar på hållbara trafikslag. 

Projektet innebar byggnation av ett antal nya bussgator, justering av befintliga gator, nya hållplatser samt laddplats för hybridbussar i anslutning till Värnamo resecentrum. Delar av den nya infrastrukturen används även för regionbusstrafik. 

”Satsningen på ny stadsbusstrafik har inte gett den önskade effekten på resande som förväntades. Värnamo kommun och Jönköpings länstrafik har inlett en diskussion kring justering av busslinjer för att förbättra möjligheterna för resenärer. Sannolikt kommer fler åtgärder i infrastruktur identifieras i framtiden som stöd för utvecklat system för lokalbusstrafik i Värnamo”, skriver tjänstemännen på tekniska förvaltningen i slutredovisningen. 

”Projektet har genomförts enligt intentionerna för projektet men tyvärr har de långsiktiga effekterna till dags datum uteblivit. Kommunfullmäktige hade från början avsatt 15 miljoner kronor för projektet, men enbart 11 miljoner kronor är lyfta till projektet då övrig finansiering skedde via bidrag, samt att utbyggnad av bussgata Trälleborg ej är utförd efter samråd med Jönköpings länstrafik. Anledningen till att medel har lyfts från projekt Ledningsförnyelse är att viss ledningsförnyelse passade på att göras när gatan ändå grävdes upp”, skriver tjänstemännen i sammanfattningen. 

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna slutredovisningen och att reglera överskottet mot 2022 års bokslut. 

 

Taggar

1 reaktion på Satsning på stadsbussar billigare än beräknat 

Kommentarsfunktionen är stängd