Nyheter

Satsar 290 000 för att minska sjukfrånvaro

Nyheter Kommunstyrelsen tillför personalavdelningen 290 000 kronor till arbetet med att minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda.

Kommunstyrelsen tillför personalavdelningen 290 000 kronor till arbetet med att minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda. Arkivmontage: David Alin

Värnamo kommun hade 2022 en sjukfrånvaro på 8,3 procent. Det är högst i länet och över medlet för Sveriges kommuner. Den ökning som skett är en trend som behöver brytas och personalutskottet gav därför kommundirektören i uppdrag att i samverkan med förvaltningscheferna ta fram ett förslag på åtgärder för att under 2023 minska sjukfrånvaron. 

Åtgärderna redovisades för personalutskottet den 17 april och arbetet fortsätter på förvaltningarna och gemensamt i kommunens ledningsgrupp för att arbetet ska ge resultat. 

Några åtgärder för att minska sjukfrånvaron är att agera tidigt och sätta in åtgärder vid upprepad korttidssjukfrånvaro. Åtgärder som kommer genomföras är bland annat en utbildningsinsats till alla chefer om vikten att agera rätt och i tid vid sjukskrivning, kort som lång, att vid behov erbjuda rehabiliteringsutredningar via företagshälsovården eller att vid behov även erbjuda medarbetare insatsen ”More to life” – mer till livet på svenska –i samarbete med Hälsocenter i Värnamo. 

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagens sammanträde att tilldela personalavdelningen 290 000 kronor till arbetet med att minska sjukfrånvaron. Pengarna tas ur den avsatta potten för folkhälsa och social hållbarhet.

– Nu arbetar vi för att analysera behovet för att göra ytterligare insatser på nivåer som inte ligger inom HR:s huvudsakliga kompetensområde. Målsättningen är att trycka tillbaka sjukfrånvaron och att få engagerade medarbetare som orkar med sitt arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M).

Taggar

Dela


5 reaktioner på Satsar 290 000 för att minska sjukfrånvaro

Satsa istället på att inte ha varannan helg, det kommer ju troligtvis att öka sjukfrånvaron, men det verkar ni inte fatta… Verkligheten kommer ikapp er!

Hur svårt är det att lyssna på personalgrupperna? Prata med personalen. Lyssna och agera sedan. Ständigt dessa tjusiga ord som inte ledet till någonting.

Lyssna på personalen istället, låt oss vara delaktiga i vad som görs. Bort med tystnadskulturen som råder, och gjort i ett par år. Käftsmällar efter käftsmällar, gör att man tappar lust, ork och energi till egentligen ett fantastiskt roligt arbete. Gör om, och gör rätt för en gång skull. Ingen vill ju jobba kvar i vården längre!

Kommentarsfunktionen är stängd