Nyheter

Sanering och bygghandlingar skapade projektunderskott

Nyheter Arbetet för att skapa en ny entré till Apladalen blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Arbetet för att skapa en ny entré till Apladalen blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Värnamo kommun köpte 1990 in fastigheten med den gamla handelsträdgården vid Lagmansgatan för att bygga en ny huvudentré till Apladalen. Då ingen skarp åtgärdsplan för platsen har tagits fram, har fastigheten varit relativt eftersatt under lång tid.

Då ytan ligger väl synlig i staden intill stadshus, Apladalen och sporthall behövdes något göras. Ett enkelt och tydligt koncept som bygger på platsens historia som handelsträdgård och kopplingen till Apladalen togs fram och arbetet påbörjades.

”Ett färdigställande av entrén inväntar omfattande åtgärder med att leda om Krycklebäcken bort från stadshusets källare samt åtgärder vid närliggande fastighet. Tills dess erbjuder ytan en fin plats att ströva, vistas och eventuellt provsmaka ett av dussinet olika traditionella äppelsorter. Ytan har av kulturförvaltningen försetts med det offentliga konstverket ”Märket”, och under sommaren 2022 var kommunens välbesökta turistinformation inrymd i det lilla porthuset”, skriver tjänstemän på teknik- och fritidsförvaltningen i slutredovisningen.

Kommunen avsatte 2,2 miljoner kronor till projektet. När projekt nu sammanfattas uppgår totalkostnaden till 2 589 556 kronor, vilket innebär ett underskott med 389 556 kronor.

”Underskottet kan förklaras med omfattande saneringsåtgärder med brännoljetankar, asbest, marksanering samt att bygghandlingar för en fortsatt utbyggnad med växthus för utställningsytor togs fram inom projektet”, skriver  tjänstemännen i slutredovisningen.

Kommunstyrelsen beslutade på januarisammanträdet att godkänna projektets slutredovisning.

Taggar

Dela