Nyheter

Samverkansprojekt lär barn att simma

Nyheter Ett samarbete mellan Internationella Vänner, Rydaholms skola, Värnamo simhall och Värnamo Simsällskap lär skolbarn att simma.

Ett samarbete mellan Internationella Vänner, Rydaholms skola, Värnamo simhall och Värnamo Simsällskap lär skolbarn att simma.

Det är full aktivitet i den mellersta bassängen i Värnamo simhall. Barn simmar runt, dyker efter ringar eller övar dykning. Under flera lördagar i november och december får ett 20-tal barn på Rydaholms skola möjligheten att träna extra på simning. 

– Vi har fått medel från Mucf (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att göra en meningsfull fritid för barnen. Då tittade vi från årskurs tre till sex hur det ser ut med simkunnigheten i Rydaholm. Målet i årskurs sex är att simma 200 meter men här handlar det om att träna vattenvana. Då insåg vi tillsammans, jag och idrottsläraren Sefika (Muratovic), att vi har en del elever som vi skulle kunna göra en meningsfull fritid för och just då åka och simma i Värnamo. Vi ligger en bit ut i kommunen, vi har ingen simhall på orten och vi har en mångkulturell skola där vi av många anledningar har barn som inte kan simma. Vi valde ut totalt 23 elever, där de flesta har varit med vid något tillfälle. Det vi vill är helt enkelt att vi ska få duktiga simmare och att de ska få godkänt betyg i idrott och hälsa, säger läraren Sofia Elmgren.

– Det blir ett också förebyggande arbete för att minska drunkningsolyckor, så det gynnar hela samhället och så klart barnen för det är syftet i det hela med, tillägger idrottsläraren Sefika Muratovic. 

Ett annat syfte är integrationsperspektivet, menar Sofia Elmgren.

– Att våga besöka våra fina badplatser vi har i kommunen och att våga ta med sig sin familj dit. Vi kan se i Rydaholm att man kanske inte vågar besöka en badplats om man saknar simkunnigheten. Då blir det en bit som begränsar det hela, så den här satsningen är fantastisk och det är tack vare de här medlen, men det är ju något man skulle vilja att det prioriterades i kommunen som en satsning. Vi tar oss hit med buss vilket är jättetrevligt och samarbetet med Värnamo kommun och VSS, där de är simlärare på våra träffar och vid ett tillfälle informerade om deras verksamhet, är fantastiskt.

Idrottsläraren Sefika Muratovic ser mycket positivt på den här satsningen. 

– Att få de här extra tillfällena och att kunna erbjuda extra simning är fantastiskt. Inom skolans värld handlar mycket om ekonomi och elever får inte så många tillfällen per termin att simma, så det är fantastiskt att kunna följa med och lära dem. De tycker verkligen att det är superroligt och det är fantastiskt, för tycker de att det är roligt så lär dem sig det också. Grunden i det hela är att de ska ha roligt. 

Sofia Elmgren instämmer i Sefika Muratovics ord. 

– Att ta lördagar och loven till den här satsningen är bra. Du ska veta att om bussen går tjugo över elva så är alla barn på plats redan tio över elva för att de är så engagerade. Responsen från vårdnadshavare är fantastisk, de är så tacksamma eftersom att kunna simma är en jätteviktig sak. Därför är vi så glada att vi kan erbjuda det hela gratis också. De får också fika efter träningen så att de får energi att fortsätta med simningen en stund efteråt. Det är ju också det här med att utmana vattenvanan eller att våga hoppa ner från en trampolin. Det ser vi här också, så från att ha barn som inte vågar doppa huvudet under vattenytan till att dyka efter ringar, våga ta för sig i vattnet och bli godkända i simning är helt fantastiskt. 

Emma Edelin, chef för Värnamo simhall, ser med glädje på satsningen.

– Det här är fantastiskt. Vi jobbar för att vi ska få högre simkunnighet i Värnamo kommun, där vi riktar oss främst till årskurs 2, men den satsningen de gör med de här pengarna är helt fantastiskt och jag önskar att fler skolor skulle försöka haka på detta. Jag har stått och tittat här lite och många av barnen tar sig faktiskt fram nu. Det gynnar alla och framför allt dem själva. Simhallen är liten, den räcker inte till så det ni gör på helgerna det behövs. Det är en jättebra satsning. 

Taggar

3 reaktioner på Samverkansprojekt lär barn att simma

En gång trillade mitt barn över kanten mellan båtarna i hamnen, och jag som vuxen kunde inte hoppa i för att rädda mitt barn – jag kunde inte simma. Så all eloge till alla människor som tänker lite mer framåt för vad människor behöver och vilka kunskaper som ska förmedlas.
Jan känner en stor tacksamhet

Kommentarsfunktionen är stängd