Nyheter

Samverkansavtal på gång

Nyheter Planerna på en anstalt i kommunen närmar sig verklighet. Det står klart efter kommunstyrelsens sammanträde.

På den här platsen, strax söder om Hörle, är tanken att anstalten ska byggas. Arkivbild: David Alin

Kriminalvården har behov av en kapacitetsökning och har, genom en förstudie, undersökt möjligheterna till etablering av en kriminalvårdsanläggning i områdena Jönköpings län samt Östergötlands län. Resultatet av förstudien är att Värnamo kommun uppfyller av Kriminalvården uppställda krav och förutsättningar. 

Eftersom Kriminalvården avser att placera den nya kriminalvårdsanläggningen i Värnamo kommun förutsätter detta ett nära samarbete med kommunen avseende exempelvis förhållanden som rör planarbete, markanvisning, anslutningsmöjligheter, trafik och logistik. 

Syftet med upprättandet av samverkansavtalet är att arbetet med etableringen av anstalten ska påbörjas. Den nuvarande inriktningen från Kriminalvårdens sida är att kriminalvårdsanläggningen ska ha en kapacitet på 200 till 250 anstalts- och häktesplatser. Det slutliga beslutet om kapacitet kommer dock att fattas i ett senare skede. 

Kommunstyrelsen beslutade på tisdagens sammanträde föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna det upprättade förslaget till samarbetsavtal mellan kommunen och Kriminalvården.

Taggar

Dela


1 reaktion på Samverkansavtal på gång

Hm, hur vore det om de gamle fick till sig samma omfång omhändertagande.
De som slitit och dragit sitt strå till stacken, och de knappast fått tacken.
Hur vore det om alla skattebetalare fodrar in lite mer, än det nötskal som ges ut.
Och hur vore det inte mer än rätt, att ta hand om de närmaste, när alla vill sno åt sig kakan..
Av vårt välfärdssamhälle som så mycket tjuveri finns inuti.
Ledsamt men sant.
Värna hälsa och ve så länge det gå- och sov gott om nätterna…

Kommentarsfunktionen är stängd