Nyheter

Samråd om riksväg 27-projekt

Nyheter Jörgen Lindelöf berättar om samrådsmötet inför en kommande utbyggnad av riksväg 27.

Trafikverket presenterar projektet riksväg 27 Bredasten-Ulås.  [1/7]

Från Trafikverket från vänster Dolvina Koutcho projektledare, Martina Vetterlund projektingenjör, Jacob Thörnblad markförhandlare samt Adam Carlsson biträdande uppdragsledare.   [2/7]

Många frågor runt projektets stationer.  [3/7]

Trafikverket vill ha in markägarnas synpunkter.   [4/7]

Det serverades kaffe med tilltugg.   [5/7]

Projektets inledningsskede. Mycket återstår!   [6/7]

Tidslinje för projektet.  [7/7]

Johan Sundgren

Så är det då dags för ytterligare utbyggnad av riksväg 27.

Enligt en publicerad kungörelse så var ett möte utlyst angående att bygga om nuvarande sträckning Bredasten-Ulås till en mötesfri 2+1-väg och samtidigt bygga en gång- och cykelväg (GC-väg).

Sträckan är cirka 3, 5 kilometer lång och byggs om för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten.


Inbjudan till samråd

Nu är man i ett skede där man tar fram samrådsunderlag där kvällens möte i Missionskyrkan i Bor den 9 april 2024 blev startskottet för det första fysiska mötet för att lämna synpunkter på Trafikverkets inledande, publicerade material.

På plats för informationen fanns Dolvina Koutcho projektledare, Martina Vetterlund, projektingenjör, Jacob Thörnblad markförhandlare samt Adam Carlsson biträdande uppdragsledare.

För min del vore det önskvärt med en bredare information om mötet.

Men ett trettiotal medborgare, såväl markägare, diverse intressenter som övriga intresserade hade mött upp för att höra och se Trafikverkets planer.

I detta första korta möte fick åhörarna viktig information om den fortsatta gången.

 

Information om projektet

Nuvarande sträckning byggdes runt 1984 och har en bredd på 9 meter.

Efter ombyggnaden så blir vägen en mittseparerad 2+1-väg med en maxhastighet på 100 kilometer i timmen.

Det blir någon form av stängsel längs hela sträckan och det blir en parallell gång- och cykelväg.

Vidare ska det bli en ombyggnad av busshållplatsen vid Ulås samt en ny busshållplats på Bredasten.

Bredasten-Ulås påbörjas cirka 2028-2030 när ”förbifart Bor” är färdigt, som i sin tur beräknas påbörjas andra halvan 2025.

 

Ömsesidigt informationsutbyte Trafikverket och bland annat markägarna

Kvällen fortsatte med att Trafikverkets personal placerade upp sig i tre olika stationer där man fick möjlighet att ställa frågor men även kunde lämna sina synpunkter. De tre stationerna var: allmänt om projektet, markförhandling samt miljö.

Dessutom så samtalades det om allt vad en markägare och övriga intressenter behövde få reda på. Men i detta första fysiska möte fick personalen även reda på viktiga tankar och åsikter från de som kommer att drabbas av den nya vägsträckningen.

Under mötet serverades kaffe med tilltugg.

Det går även att lämna synpunkter i efterhand dock senast 2024-04-23. Då skickar man synpunkter till: Trafikverket. Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge och ange ärende nr: TÄHS-2023-000891.

Man kan även mejla: investeringsprojekt@trafikverket.se.

Mer finns på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/bredasten-ulas.

Ännu återstår mycket av undersökning och planering och ömsesidig informationsutväxling innan man är framme vid den planerade byggstarten av Bredasten-Ulås riksväg 27-projektet med start cirka 2028-2030.

Text och bilder: Jörgen Lindelöf

Taggar

Dela


2 reaktioner på Samråd om riksväg 27-projekt

Är det förnuftigt att lägga ut flera miljoner för att göra 3,5 kilometer till 100-sträcka?
När resten av 27:an fortsätter i allt från 30 till 90, samt alla samhällen.
Låt nuvarande sträcka Bredasten – Ulås vara! Det kommer bara orsaka mer trafikproblem längre fram på 27an.

Ska man behöva leva med den skiten varje dag i 5 år, nu vill man flytta ifrån Bor.

Kommentarsfunktionen är stängd