Nyheter

Samlar in pengar till ungdomar i Etiopien

Nyheter Från föreståndare på Arken i Värnamo, till egen företagare insamlare av pengar till gatubarn i Etiopien.

I dag startar Anders Ahlenius sin insamling till förmån för ungdomar i Etiopien.

Anders Ahlenius är en man som just genomgått en stor omställning i livet. Från pingstpastor till egen företagare.
– Men jag brinner fortfarande för att hjälpa andra och kommer att fortsätta med detta genom mitt nystartade företag Five Continents AB, berättar Ahlenius.

En sådan, mycket konkret insamling kommer han att påbörja nu på söndag. Då ska han tillsammans med kamrater påbörja en resa från Värnamo till Stockholm. På resans väg ska de samla in pengar.
– Pengarna kommer att användas till flickor och pojkar mellan 17 och 20 år, som lever på gatorna i Kangaten i sydvästra Etiopien.
– Det finns många driftiga ungdomar där som överlevt trots att de är föräldralösa.
– Ungdomarna är riktiga entreprenörer, som har en liten mobil kiosk som de driver och hjälper dem att överleva.
– Jag vill hjälpa dessa ungdomar att lyckas, säger Ahlenius.

Resan till Stockholm kommer inte att genomföras med konventionella färdmedel. I stället är det löparskor och kanot som kommer att användas i första hand.
– Vi börjar på söndag klockan 05.00 med att springa till Jönköping. Sedan blir det kanot till Motala, löpning till Nyköping. Sista 20 milen kommer vi att använda kanoten igen, förklarar han.

Ambitionen är att träffa folk, företagare bland annat, på vägen till Stockholm för att marknadsföra sitt biståndsprojekt.
– Jag kallar projektet för FLOW – future leaders of the world.
– Projektet vilar på tre ben, företagsnätverk, där företagare får en möjlighet att hjälpa till. _ Jag tror att alla företagare vill vara med och göra skillnad, fortsätter Anders Ahlenius.

Andra benet handlar om äventyr.
– Varje år ska vi ha ett äventyr som ska locka folk att hjälpa. Vi kommer att använda oss mycket av sociala medier för att marknadsföra detta, fortsätter han.

Tredje och sista benet handlar om Akademin.
– Vi kommer att välja ut 20 ungdomar, tio pojkar och tio flickor som vi kommer ge en tre dagars inspirations- och vägledningsutbildning. Det kommer att bli lokala ledare på plats som väljer ut dessa 20 ungdomar, förklarar han vidare.
– Sedan är det alltid så att av 20 ungdomar så är det 2–3 ungdomar som utmärker sig lite extra.  Ambitionen är att kunna följa och stödja dessa ungdomar under en längre tid.
– Exempelvis om någon är väldigt duktig och vill bli läkare, så ska vi kunna vara med och bekosta den utbildningen, avrundar Anders Ahlenius.

– Ungdomarna som växt upp föräldralösa på gatorna i Kangaten i sydvästra Etiopien är duktiga överlevare och entreprenörer, säger Anders Ahlenius.

Taggar