Nyheter

Samhällshotet större än skjutningarna

Nyheter Polisen har stora framgångar i arbetet mot ledargestalterna i de kriminella nätverken, men samtidigt fortsätter våldsdåd i Värnamo med flera platser.  

Kommuner och polis måste nu sätta in kraftfullare åtgärder mot individer längre ner i nätverken. Det framgår under polisens seminarium Polisen, brotten och tryggheten.

Efter en period där de grova öppna våldsuppgörelserna gick ner ligger antalet skjutningar återigen på mycket höga nivåer. Mellan januari och augusti i år sköts 35 människor ihjäl och det totala antalet skjutningar uppgick till 220.

Polis på Lasarettsgatan i Värnamo den 2 september sedan en person sprängt sig själv av misstag. Privatbild

Förenklat kan uppgången av de grova våldsuppgörelserna under de senaste månaderna förklaras med att gängen har hämtat sig efter de framgångar polisen hade mot ledande aktörer efter Encrochat och Trojan Shield. När individer som befunnit sig längre ner i de kriminella nätverken vill kliva uppåt uppstår ofta konflikter när flera vill ta över efter tidigare ledargestalter.

Mordplats i Värnamo i april 2021. Arkivbild: Per Bunnstad

– Vi har nått stora framgångar i toppen av nätverken och det är rätt väg att gå. Vi kommer fortsätta i samma riktning. Polisen har i dagsläget 254 pågående utredningar som gäller mord och mordförsök. Nu måste andra aktörer tillsammans med oss jobba systematiskt även mot botten av nätverken. Med ett uthålligt och samlat arbete mot dessa aktörer ökar vi kraftigt möjligheterna att vända utvecklingen av det grova våldet, säger Johan Olsson, chef för polisens nationella operativa avdelning Noa.

Johan Olsson menar att kraftfullare kommunala brottsförebyggande insatser kan göra stor skillnad, till exempel genom att polisen och kommunerna har en närmare dialog efter så kallade Sol-14-anmälningar för att fånga upp barn i riskzonen. Kommunerna kan också tillsammans med andra arbeta för att minska segregationen och det utanförskap som många människor i utsatta områden upplever.

Flera bilar förstörda i Värnamo. Arkivbild: Jim Carlsson

– Skjutvapenvåldet drabbar många på ett livsavgörande sätt och samtidigt är de bakomliggande problemen betydligt större. Den organiserade brottsligheten tillåts växa genom att systematiskt utnyttja strategiska sårbarheter i samhället. Kriminella utnyttjar allt från bristande integration till digitalisering och friare rörlighet av kapital och människor. Överger vi medborgare i perifera områden faller samhället sönder därifrån, säger Johan Olsson.

Några exempel på de sårbarheter som kriminella utnyttjar är när bidrag betalas ut från välfärdssystemen på felaktiga grunder, att politiker eller tjänstemän i offentlig verksamhet på olika sätt påverkas att fatta beslut som gynnar de kriminella eller att bristande integration och större acceptans för narkotika har skapat ett stort antal utsatta områden där barn växer upp med en skev verklighetsbild och blir enkla byten för kriminella.

Fotnot: Enligt 14 kapitlet paragraf 1 i Socialtjänstlagen är polisen, med flera, skyldig att anmäla till kommunen om det råder misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa.

Taggar

1 reaktion på Samhällshotet större än skjutningarna

Nja, det där pressmeddelandet innehåller flera frågetecken.

Först angående krypteringarna, Encro var inte särskilt vanligt i Sverige, används främst från ligor som har kopplingar till Spanien. De lokala gängen i Värnamo och Jönköping har inte använt Encro.

Det största krypteringsnätverket är Sky Ecc, vilket holländsk polis lyckats knäcka. Där lär det finnas flera pågående utredningar som lär ha större effekt än Encro och Trojan shield tillsammans.

Känns väldigt konstigt att påstå att våldsspiralen nu pågår på grund av en återhämtning. Dessutom ser vi faktiskt en nedåtgående trend i hela Sverige förutom Stockholm som sticker ut extremt. Kollar vi storstäder som Malmö har skottlossningar och dödligt våld minskat sedan 2013, I Göteborg har det minskat sedan 2017.

Likaså mordet på Doktorsgatan ska inte blandas ihop med den organiserade brottsligheten. Det är en familj i Värnamo som blivit utpressade av en småkriminell person från Malmö. Detta fallet påminner snarare om Rödebyfallet än den organiserade brottsligheten. Den som är död i detta fallet är den kriminelle och de som sitter inlåsta är två vanliga familjefäder som aldrig tidigare brutit mot någon lag.

Kommentarsfunktionen är stängd