Nyheter

Samhällsbyggnad noterar ett underskott

Nyheter Minskad tillsynsavgift och uteblivna utbildningar tros vara anledningen till förvaltningens underskott.

Ett minus på 346 000 kronor noterades i förvaltningen vid juni månads sammanträde hos samhällsbyggnadsnämnden.

I handlingarna finns det noterat att underskottet kan komma från bland annat utebliven intäkt gällande avgifter för alkoholtillstånd samt att räddningstjänstens utbildningar har minskat stort i pandemins spår. 

Arkivbild

Taggar