Nyheter

Samband mellan tandhälsa och benskörhet

Nyheter Det finns ett klart samband mellan benskörhet och tandhälsa.

Sanin Nukovic från Käkkirugen vid Ryhovs sjukhus föreläste.  [1/4]

Margareta Lindahl är ordförande i Osteoporosföreningen i Jönköpings län.  [2/4]

Ett 70-tal personer kom till föredraget i sjukhusets aula.  [3/4]

Föreningen har i dag över 90 medlemmar.  [4/4]

Det framkom med tydlighet när tandläkaren Sanin Nukovic i dag höll ett föredrag på Värnamo Sjukhus.
Nukovic, som är övertandläkare på Käkkirugen vid Ryhovs sjukhus, var inbjuden av Osteoporosföreningen i Jönköpings län för att hålla ett föredrag i samband med föreningens årsmöte.

Ett 70-tal personer från hela länet hade kommit till sjukhusets aula för att lyssna på fördraget och för att vara med på årsmötet.
Sanin Nukovic berättade bland annat att risken för att drabbas av benskörhet ökar när man kommer upp i 50-årsåldern.
Han konstaterade också att munnen och käken är en viktig kroppsdel i sammanhanget.
– Man kan identifiera cirka 200 olika sjukdomar genom att undersöka munhålan, berättade han bland annat.

En annan fråga som han tog upp var samarbetet mellan tandhälsan och den vanliga sjukvården.
– Kan tandhälsan identifiera personer med risk för Osteoporos för att på sikt förebygga kommande frakturer, var en fråga som han tog upp.
Osteoporosföreningen i Jönköpings län är en relativt nystartad förening.
Margareta Lindahl från Värnamo är föreningens ordförande. Hon berättar att när föreningen startades för fyra år sedan så fanns det färre än 20 medlemmar.
– I dag är vi 91 medlemmar och hoppas på att få fler medlemmar, förklarade Lindahl.

Taggar