Nyheter

Saknar insatser för att förebygga självmord

Nyheter Kommunerna har en central roll i arbetet med att få ner antalet självmord. Ändå saknar samtliga av länets kommuner viktiga och kunskapsunderbyggda insatser för att förebygga självmord. Det visar en ny undersökning från organisationen Suicide Zero. Värnamo kommun är en av länets tre kommuner som helt saknar insatser

Arkivfoto David Alin

Ingen av länets 13 kommuner gör tillräckligt för att förebygga självmord. Vaggeryd, Gnosjö och Värnamo är tre av länets kommuner som helt saknar insatser för att bidra till att minska antalet självmord. 

– 36 personer tog sina liv i Jönköpings län år 2020. Kommunernas insatser är viktiga för att få ner den siffran, inte minst på grund av att de genom sitt breda samhällsuppdrag möter stora delar av befolkningen, säger Rickard Bracken, generalsekreterare på Suicide Zero.

Att kommuner ger stöd till riskgrupper, utbildar personal, genomför insatser i skolan och åtgärdar risker i den fysiska miljön är exempel på åtgärder som har bevisad effekt för att förebygga självmord.

För att få kunskap om vilka insatser som genomförs i dag har Suicide Zero skickat ut en enkät till landets kommuner med frågor som täcker områden som har vetenskapligt stöd eller som utgör en viktig förutsättning för ett effektivt suicidpreventivt arbete.

I undersökningen har kommunernas arbete betygsatts utifrån svaren. När kommunerna rankas får 3 av 9 svarande kommuner i länet rött ljus. Det innebär att viktiga förutsättningar och insatser saknas för ett arbete som kan bidra till att minska antalet självmord. 6 kommuner får gult ljus, vilket innebär att viktiga insatser finns men att arbetet måste utvecklas.

– Kommunrankingen visar att många kommuner i har ett stort arbete framför sig. Samtidigt vet vi att många ligger i startgroparna med sitt suicidpreventiva arbete, säger Rickard Bracken.

Även på riksnivå finns stora skillnader mellan och inom kommunerna. Bara tio av de 181 svarande kommuner bedöms ha goda insatser för att förebygga självmord. I en kommun kan arbetet inom ett verksamhetsområde vara väl utvecklat, samtidigt som det inom andra områden är obefintligt trots att forskning visar att det behövs olika typer av insatser för att få bästa möjliga resultat.

– Bakom varje siffra finns en unik människa och ofta efterlevande som tvingas uthärda den svåraste av förluster. Om fler kommuner i länet utvecklar sitt arbete kan liv räddas, och alla insatser är inte resurskrävande. Det finns goda exempel att inspireras av, säger Rickard Bracken.

I rapporten har kommunerna i landet rankats efter poäng där de kommuner som har 20 poäng eller mer ges grönt ljus och bedöms ha goda insatser inom området suicid. 

Kommuner som får mellan 10 och 19 poäng får gult ljus. Rutiner och insatser behöver utvecklas, men kommunen bedöms ha ett arbete på flera viktiga områden. 

För kommer som inte kommer upp i 10 poäng ges rött ljus. Dessa kommuner samlar inte ihop tillräckligt med poäng för att det anses tillfredställande arbete att förebygga suicidförsök och suicid. 

Enbart tio kommuner i landet når grönt ljus. 

Gult ljus får bland annat Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Gislaved och Vetlanda kommun i länet. 

Rött ljus får Värnamo kommun med sina 9 poäng, Gnosjö med 6 poäng och Vaggeryds kommun får endast två poäng och det är bara tre kommuner i landet som har sämre poäng

Källa: Pressmeddelande från Suicide Zero

Taggar

1 reaktion på Saknar insatser för att förebygga självmord

Hua, så skitäckligt, att detta får överhuvudtaget ske i vår korrupta kommun.

Men det sker dagligdags…

Ja vet, då ja kämpar med näbbar och klor, att inte en ungdom ska dränkas…

Men varken skolan eller medborgarförvaltningen kan något göra.

De gillar säkerligen att vara åhörare…

Tänk om man vunne miljonernas miljoner, då kunde man skrika UT allt.

Så bliver det förvisso inte, så man är fjättrad vid att försöka nå fram och göra det bästa möjliga för att kunna HJÄLPA, det som fråntas en ungdom trots rikets lagar och ingen annan verkar bry sig.

Det är skamligt!

Dessa ledare i andra roller- som bara tänker på sig själva och sin familjeunderhållning.

Kommentarsfunktionen är stängd