Nyheter

Så tänker politikerna om viaduktens framtid

Nyheter I en artikelserie sammanfattar vi kommunfullmäktigepolitikernas åsikter i flera aktuella ämnen.

I artikelserien ”Allvarligt talat” har vi under våren tagit pulsen på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i flera heta nationella och lokala frågor. I en kortare artikelserie kommer vi nu att summera politikernas olika enkätsvar. En lokal laddad fråga är frågan om en central förbindelse i Värnamo stad. Därför ställde vi följande fråga:

Behövs en ny viadukt i Värnamo? Varför/varför inte?

Jan Cherek (SD). Bild: David Alin

Jan Cherek (SD):

– Mitt första givna svar är JA!
Som det är nu så delar man västra delen av Värnamo med centrala och östra delen.

– Sedan kan man fundera, behöver vi komma ner till centrum om man förstör det genom att förtäta, bygga bort parkeringsplatser, försämra för all biltrafik, låta butikshandeln dö ut, ha en kollektivtrafik som ej fungerar, med mera? Låter man centrum bli ett bostadsområde så kanske man ska bygga ett nytt centrum ovanför viadukten med butikshandel där man låter P-platser och biltrafik få vara i fred. Låt medborgarna få vara med och bestämma hur centrum ska vara! Om man vill ha en småstadsidyll eller ett höghuskomplex, om det ska förekomma biltrafik eller ej. Endast 23 procent av medborgarna anser att de blir hörsammade, så här finns chansen höja den siffran.  Om vi kan återgå till det Värnamo som jag växte upp i så är viadukten ett måste och då utformad som den är nu och inte en snurra. Vi behöver inget monument, vi behöver en funktionell väg.

Fjodor Eklund (V). Bild: David Alin

Fjodor Eklund (V):

– Mitt första svar blir nej och definitivt inte en viadukt som leder trafiken rakt in i Värnamo centrum. Däremot bör en ordentlig översyn av trafiken i Värnamo tätort göras. Var finns flaskhalsarna, hur får vi fler att välja kollektivtrafiken, hur ökar vi cyklandet i tätorten? Kan företagen sprida ut när arbetstiden börjar respektive slutar? Med andra ord förhindra onödiga pucklar. Det handlar om +/- femton minuter.

Aldijana Puskar Imsirovic (S). Bild: Arkivbild

Aldijana Puskar Imsirovic (S):

– Inte nödvändigtvis ny viadukt. Syftet och målet är inte en ny viadukt. Dock behöver det skapas ett fungerande trafikflöde i Värnamo stad till skillnad mot dagens handikappade variant. Vi behöver tillskapa ett fungerande flöde genom staden. Vi byggde bort grönplätten bortåt gamla Golvhuset. Det kunde ha varit ett viktigt stråk från Mossleplatån och Mosslegatan ner mot staden. Bygg inte igen innan vi tillser ett fungerande trafikflöde genom staden! Byggandet måste bromsas ner innan fungerande infrastruktur säkerställs. I nuläget räcker det att en enda lite gata i Värnamo är avstängd för att det ska bli korvstoppning i staden och köer i dignitet med Stockholms stad.  

Håkan Johansson (KD). Pressbild: Kristdemokraterna

Håkan Johansson (KD):

– Ja, det behövs en central förbindelse mellan stadens västra och östra delar, inte minst för att besökare från andra samhällen ska kunna ta sig in till centrum på ett bra sätt. Den bästa lösningen är troligen en bro, men den måste utformas och kopplas till gatunätet på ett sätt som gör det möjligt att fortsätta utveckla Värnamo stad för framtiden.

Inger Axelsson (C). Pressbild: Centerpartiet

Inger Axelsson (C):

– Det behövs en förbindelse mellan de olika stadsdelarna. Beskedet från teknik- och fritidsnämnden i december 2023 är att det är för kostsamt att reparera den bestående bron. Önskas en viadukt behövs det byggas en ny. Jag tänker att det ”kommer rinna mycket vatten under broarna”, för att utrycka sig lite vitsigt innan man är färdig för beslut i den frågan.

Tobias Pettersson (M). Pressbild: Moderaterna

Tobias Pettersson (M):

– Kommunikationen i centrala Värnamo behöver fungera. Det har blivit en stor omställning för många de senaste åren i och med att viadukten stängdes. Om det är en ny viadukt som är enda alternativet eller om vi kan hitta ett annat sätt, som motsvarar kommunikationsbehovet och dessutom är mer ekonomiskt försvarbart, måste vi få fler svar på.

Vi behöver arbeta på bred front för att säkerställa en god kommunikation mellan våra ”stadsdelar” samt mellan kransorterna och centrala Värnamo.

Samtidigt behöver vi få fler att välja kollektivt resande samt gång och cykel i centrala Värnamo, då vi vet att många använder bilen för resor som är kortare än 500 meter. Det är viktigt för att minska våra koldioxidutsläpp och för att frigöra parkeringar för besökare till staden.

Bengt Lundström (SD). Bild: David Alin

Bengt Lundström (SD):

– Ja, men bara för gång- och cykeltrafik. Centrum är på gång att bebyggas med bostäder, parkeringsplatser försvinner, vissa tjänstemän och politiker vill ha ett bilfritt centrum. Det finns snart inte plats för någon biltrafik över viadukten.

Anetté Myrvold (S). Bild: David Alin

Anetté Myrvold (S):

– Vi behöver en trafiklösning i Värnamo värd namnet och det skulle absolut kunna vara en ny viadukt. En ny viadukt är mycket kostsam och innan en sådan skulle kunna vara på plats från tanke till klar så pratar vi minst 5-7 år kanske längre och jag tror att vi måste hitta andra lösningar på vägen dit för att förbättra trafikflödet på olika sätt och olika ställen.  Vi behöver tänka framåt, vad vill vi med Värnamo stad? Vi kan inte bara bygga först och hoppas att trafiklösningarna sker sen utan detta måsta gå hand i hand. Vill vi ha trafik ända in i centrum? Vi behöver möjliggöra flera sätt att enkelt ta sig inom Värnamo stad, det kan vara med bil, cykel, gång och kollektivtrafik.  

Haris Sibonjic (C). Bild: David Alin

Haris Sibonjic (C):

– Ingen lätt fråga! Viadukten byggdes för många år sedan utifrån dåvarande förutsättningar och samhällsbehov. Om vi bygger upp en och samma i dag skulle vi få en bilkö genom centrum och total trafikstopp. Trafiksituation behöver lösas på något sätt, men vi själva saknar tydligen en kunskap för att kunna göra detta. Det känns som vi sätter på ett och samma spår och här behöver vi tänka helt utanför boxen. Vi har två barriärer i staden, järnvägen och Lagan. Frågan är hur vi får ett bra trafikflöde inom Värnamo staden? Vi behöver hämta hjälp av några experter för att kunna se på möjliga lösningar för att få en mer smidig trafiksituation inom Värnamo stad. Man behöver se helheten och ta hänsyn till den framtida utvecklingen i samhället. Översiktsplanen och Plan för trafik ger ett bra underlag för den framtida planeringen då man tar hänsyn till gångstråken, cykelbanor, kollektivtrafik, utryckningsfordon, framtida färdmedel med mera.

Camilla Rinaldo Miller (KD). Bild: David Alin

Camilla Rinaldo Miller (KD):

– Ja, det behövs av flera olika anledningar. Främst för att underlätta för utryckningsfordon att snabbast möjligt kunna vara på plats vid en olycka i centrum av staden. Det är även viktigt för att tillgängligheten till centrum ska vara bra för de som bor på den sidan av kommunen och Värnamo.

Mikael Karlsson (C). Pressbild: Värnamo kommun

Mikael Karlsson (C):

– Staden är kluven av två stora barriärer. Den ena är Lagan och där fungerar det just nu. Den andra är järnvägen och därtill en höjdskillnad. Den kan absolut bli bättre. Centerpartiet förespråkar att vi gör ett omtag och grundligt analyserar hur vi reser nu och i ett perspektiv på 50-75 år framåt. Det måste finnas bra förbindelser som överbryggar barriärerna, nu och i framtiden. Med tanke på att Trafikverket indikerat en kostnad på 500 miljoner kronor för en ny viadukt i stil med den vi har tycker jag det är värt att tänka både en och två gånger innan vi väljer lösning. Det kan vara att vi gör som nu, men andra lösningar kan också vara aktuella.

Peter Regnell (L). Pressbild: Liberalerna

Peter Regnell (L):

– Valfläsk. Jag som nyinflyttad bryr mig knappt. Människan är lösningsorienterad. Denna fråga ligger så djupt rotad i Värnamobon. Värnamo hade behövt viadukten men innan det ens finns på bordet hade vi kunnat lösa andra påfarter in till centrum i väntan på viadukten. En av dessa finns på papper från 1969: går via Västermogatan och ansluter via Uddebogatan. Troligen ganska billig att utföra också, men vi kan väl köra ett val till där viadukten ska lanseras i valmanifest. Om pengarna kastas på kommunen, ja då kommer viadukten.

Ibrahim Candemir (KD). Bild: Arkivbild

Ibrahim Candemir (KD):

– Svar ja, det behövs en central förbindelse mellan stadens västra och östra delar. Besökare från utanför centrum ska kunna ta sig in till centrum på ett bra sätt. Centrum behöver också besökare och därför är det viktigt att politiken skapar förutsättningar för en bra lösning. Den bästa lösningen tror jag är en bro, men den måste utformas utifrån helheten på ett sätt som gör det möjligt att fortsätta utveckla Värnamo stad för framtiden. Jag tror också att det är viktigt att vi inte stressar igenom en lösning som vi kanske ångrar sedan.

Margaretha Lindahl (KD). Arkivbild: David Alin

Margaretha Lindahl (KD):

– Instämmer med övriga i att någon form av effektiv och smidig förbindelse mellan stadsdelarna bör planeras för att hålla kunna samman och fortsätta utveckla Värnamo. 

Fredrik Lingeskog (L). Pressbild: Liberalerna

Fredrik Lingeskog (L):

– Ja, det behövs en viadukt i Värnamo. Infrastruktur är en av de viktigaste delarna för ett rikt näringsliv. Värnamo växer och vi vill ha tillväxt, det är en investering som skulle göra skillnad direkt och för kommande generationer.

Emma Söderhjelm (C). Bild: David Alin

Emma Söderhjelm (C):

– Vi kommer att behöva effektiva leder över eller under järnvägen men innan en ny viadukt byggs (eller inte byggs) måste vi först ha en plan för hur trafiksituationen i Värnamo ska utvecklas och vilka fordonstyper som kommer att lyftas fram. Vi behöver också säkerställa ett effektivt flöde in i och ut ur stan för alla de som bor eller arbetar på en ort och arbetspendlar till eller från Värnamo. Hade det inte varit för att det rör sig om så otroligt mycket pengar så hade frågan varit enkel. Nu behöver vi sätta planen först och sedan agera utifrån den.

Marie Skogefors (L). Pressbild: Liberalerna

Marie Skogefors (L): 

– Ny viadukt eller någon annan lösning behövs för att skapa en god infrastruktur. 

Fotnot: Alla kommunfullmäktiges ledamöter , ordinarie som ersättare, har fått svara på våra frågor.

Taggar

Dela


8 reaktioner på Så tänker politikerna om viaduktens framtid

Inför trängselskatt i Värnamo för att få bort de fattiga bilisterna från gatorna. Kostar det inget att köra så är efterfrågan på infrastruktur oändlig.

Sibonjic (C) säger: ”Om vi bygger upp en och samma i dag skulle vi få en bilkö genom centrum och total trafikstopp.”

Det är ju nu, när man inte kan köra på viadukten, som det är bilköer och stopp både vid Norra övergången och vid rondellen på Jönköpingsvägen. En riktigt pissig trafiksituation i rusningstid.

Fungerar utmärkt som det är idag! Våga ta ett beslut om det så att denna fråga slipper kosta oss skattebetalare mer pengar. Många små och outbildade människor i fullmäktige, resten saknar karisma och pondus för att våga stå upp för att det funkar bra idag.

Cherek har en poäng. Ska man ändå förstöra centrum och mota bort biltrafiken kan man lika gärna bygga ett nytt centrum en bit bort med bra tillgänglighet och smidiga, gratis parkeringslösningar. Då kan vi slopa viadukten.
Då kan nuvarande centrum fungera som ett mindre lokalt centrum för de som är boende och verksamma där med nödvändig samhällsservice och livsmedel inom gångavstånd.
Nu när vi har ringleder runt hela Värnamo är det smidigt att ta sig med bil till ett centralt handelsområde utanför stadskärnan. Väljer man Bredasten kan man även bygga ett resecentrum där då tåget redan idag passerar i närheten.

500 miljoner? Tippa sprängsten och allt annat som bär och låt det räcka med att tågen kan köra under, behöver inte bli ett lyxbygge.

Märkliga turer i denna fråga. Den bärighetsberäkning som underkände bron har försvunnit. Enligt senaste rapport är det armeringen i plantans överkant som är den svaga punkten. Den har fungerat sedan 1935, men nu klarar den sig inte? Det är även många olika siffror på reparationskostnad och förväntad återstående livslängd.

Ytterligare konsultavgifter för utredningar kanske vore en bra långbänk- så att skattepenningarna åter kan rulla i samma frågor.

Undrar bara Hur stor del av allt det som görs blir finansierat till konsultarvoden än hit och dit.

Det är alltid lätt att leka med andras penningar när ingen behöver stå till svar för någonting inte ens sina egna ord..

Läst motiven för och emot. Slutsats; kasta tärning!

Kommentarsfunktionen är stängd