Nyheter

Så tänker politikerna om Nato

Nyheter I en artikelserie sammanfattar vi kommunfullmäktigepolitikernas åsikter i flera aktuella ämnen.

I artikelserien ”Allvarligt talat” har vi under våren tagit pulsen på kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare i flera heta nationella och lokala frågor. I en kortare artikelserie kommer vi nu att summera politikernas olika enkätsvar, ämne för ämne. Med anledning av veckans besked att Ungern har röstat ja till Sveriges Natoansökan så inleder vi artikelserien med följande fråga:

Vad tycker du om Sveriges ansökan att bli medlem i Nato?

Jan Cherek (SD). Bild: David Alin

Jan Cherek (SD):

– Hade du ställt frågan för 20 år sedan så hade jag varit tveksam men nu är jag positiv till det. Så som världsläget ser ut nu så känns det nödvändigt att ingå i Nato! Flera hävdar att vår neutralitet har gynnat Sverige och att vi ska fortsätta så och det är nog sant om man tittar tillbaka i backspegeln men det är andra tider nu och vi lever i en mer osäker värld så Nato kanske är vår räddning. Tyvärr så har man demonterat svenska försvaret och likaså beredskapslagret.

Fjodor Eklund (V). Bild: David Alin

Fjodor Eklund (V):

Bedrövligt att spela med i kapprustningen. Vad världen mer än någonsin behöver är medlare och oberoende stater. Nu får vi i bästa fall ett nytt kallt krig mellan Nato och Bric-länderna, det vill säga upprustning, handelskrig och minskat fokus på gemensamma åtgärder för att minska klimatpåverkan.

Aldijana Puskar Imsirovic (S). Bild: Arkivbild

Aldijana Puskar Imsirovic (S):

– Vi har länge värnat om vår alliansfrihet, men omvärlden har förändrats och vårt vara eller icke vara kan hänga på Nato-medlemskap. Så med andra ord ett måste utifrån den rådande situationen.

Håkan Johansson (KD). Pressbild: Kristdemokraterna

Håkan Johansson (KD):

– Jag ser det som ett naturligt steg efter att Sverige i praktiken sedan länge varit en integrerad del i den västliga försvarsstrukturen. Efter många år av rysk upptrappning av konfliktnivån så var det på tiden att Sverige lämnade in NATO-ansökan. Att ingå i en försvarsallians är det bästa skyddet för Sverige i en orolig omvärld. Samtidigt så är det motsägelsefullt att Sverige som kärnvapenfri stat går in i ett försvarssamarbete som har möjlighet att använda just kärnvapen som en sista utväg…

Inger Axelsson (C). Pressbild: Centerpartiet

Inger Axelsson (C):

Jag tycker det är bra att vi ansökt om medlemskap i Nato. I väntan på att alla medlemsländer ska godkänna Sveriges ansökan har det dessvärre försatt Sverige i ett utsatt säkerhetsläge, då svensk demokrati används av andra med egna syften. Men jag litar på att regeringen tillsammans med säker­hets­polis, polis­myndig­het och försvars­makten gör allt vad de kan för att säkra tryggheten i Sverige och svenska intressen.

Tobias Pettersson (M). Pressbild: Moderaterna

Tobias Pettersson (M):

– Det är mycket positivt att Sverige har ansökt om medlemskap i Nato, den fria världens försvarsallians. Ett medlemskap i Nato är tillsammans med en ökad nationell förmåga det bästa sättet att stärka Sveriges säkerhet. 

Bengt Lundström (SD). Bild: David Alin

Bengt Lundström (SD):

– Som omvärlden ser ut i dag ser jag det som en självklarhet. Tidigare regeringar har avvecklat och skrotat vårt försvar, det skall givetvis rustas upp igen med hjälp av Nato och av egna krafter.

Anetté Myrvold (S). Bild: David Alin

Anetté Myrvold (S):

– Efter att Ryssland den 24 februari 2022 startade sitt anfallskrig mot Ukraina lever vi i en osäker tid som Sverige måste förhålla sig till. Jag tror att ett medlemskap i Nato kommer öka säkerheten och tryggheten för Sverige och våra invånare i framtiden.

Haris Sibonjic (C). Bild: David Alin

Haris Sibonjic (C):

– Beslut om Nato-ansökan kom som en nödvändighet utifrån ett förändrat säkerhetspolitiskt läge efter Rysslands aggression mot Ukraina. Med Nato-medlemskap kommer vi att ingå i samma militärallians som våra andra skandinaviska vänner. Vi kommer att stärka vårt eget försvar och säkerhet i vårt närområde.

Camilla Rinaldo Miller (KD). Bild: David Alin

Camilla Rinaldo Miller (KD):

– Det är bra, tycker jag. Visst hade de varit ändå bättre om vi trott att vi skulle kunna försvara oss helt själva men eftersom vi aldrig skulle klara det är det bra att vara en del av en större försvarsallians.

Mikael Karlsson (C). Pressbild: Värnamo kommun

Mikael Karlsson (C):

– Mitt parti har länge drivit frågan. Vi tycker det är en bra sak att samarbeta med likasinnade och det är en nödvändighet att Sverige tar sitt ansvar i att försvara den fria och demokratiska världen.

Peter Regnell (L). Pressbild: Liberalerna

Peter Regnell (L):

– Oundvikligt. För vår frihet för vår säkerhet mot en antagonist borta i öster som ständigt dikterar upp hur vi i fria väst ska bete oss. Är själv med i hemvärnet och tror på vår demokrati och vår suveränitet. Det är något jag kontinuerligt står bakom. Vill bejaka och försvara.

Ibrahim Candemir (KD). Bild: Arkivbild

Ibrahim Candemir (KD):

– Med hänvisning till omvärldsläget och den upptrappning av konfliktnivån som pågår tycker jag att det är rätt att Sverige har ansökt om medlemskap i Nato. Jag tror att Sverige får bäst skydd om Sverige blir medlem i Nato.

Margaretha Lindahl (KD). Arkivbild: David Alin

Margaretha Lindahl (KD):

– Världen har blivit en allt mer farlig plats och “spänningarna” ökar i Europa och vi är beroende av att gå samman med övriga demokratiska länder. 

Citerar liberalernas Jan Björklund: “ att gå med i Nato är som en brandförsäkring som man förhoppningsvis aldrig behöver nyttja”. 

Ensam är inte stark. 

Fredrik Lingeskog (L). Pressbild: Liberalerna

Fredrik Lingeskog (L):

– Under de senaste 25 åren har Liberalerna arbetat föra att ansluta sig till Nato. För att bevara freden anser jag att ett nära samarbete är nödvändigt, särskilt med tanke på den ökade spänningen runt Östersjöregionen.  Försvar är inget som man löser själv, detta är något som Ukraina är mycket medvetna om. Det känns också bra att aktivt kunna verka för fred och stå upp för demokrati. För att säkerställa stabilitet och trygghet är det avgörande att vi deltar i allianser och arbetar tillsammans för att hantera de utmaningar som uppstår. Att gå med i Nato är ett steg mot ökad säkerhet och gemensamt ansvarstagande för fred och stabilitet.

Emma Söderhjelm (C). Bild: David Alin

Emma Söderhjelm (C):

Världen har förändrats mycket de senaste årtiondena och blir det oroligt på våra breddgrader så kommer vi inte längre kunna stå utanför allianser och stå själva. Vi tappar dessvärre vår alliansfrihet, men jag ser inte några andra säkra alternativ än att vi är med i den stora försvarssammanslutning som finns i vårt närområde, det vill säga Nato.

Marie Skogefors (L). Pressbild: Liberalerna

Marie Skogefors (L): 

JA till Nato. Liberalerna har sedan 1999 förespråkat ett svenskt Nato-medlemskap. Med tanke på de ökade spänningarna runt Östersjön och i hela världen är ett nära samarbete med andra länder av yttersta vikt. Där vi tillsammans är starka och arbetar för demokratin, säkerhet samt för fred.

Fotnot: Alla kommunfullmäktiges ledamöter , ordinarie som ersättare, har fått svara på våra frågor.

Taggar

Dela