Nyheter

Så ska omsorgen få en budget i balans 

Nyheter Omsorgsnämnden har antagit ett omfattande åtgärdsprogram med målet att få en budget i balans inom de kommande 18 månaderna. Går punkterna igenom kan nämnden spara 64 miljoner kronor. 

Omsorgsnämnden har antagit ett omfattande åtgärdsprogram med målet att få en budget i balans inom de kommande 18 månaderna. Går punkterna igenom kan nämnden spara 64 miljoner kronor. Arkivmontage: David Alin 

Omsorgsnämnden har sedan flera år tillbaka dragits med ett ekonomiskt underskott. Att bedriva en kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet är en förutsättning för att kunna fullgöra nämndens uppdrag enligt reglemente. 

Tidigare under våren gav nämnden omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram och redovisa förslag på åtgärder som syftar till att nå en budget i balans senast den 31 december 2024. Nu har nämnden klubbat igenom ett tolv punkter långt åtgärdsprogram. Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att:

att vidta riktade insatser i syfte att sänka förvaltningens sjukskrivningstal och medföljande sjukskrivningskostnad med 25 procent med utgångspunkt från den totala summan för 2022. 

att vidta riktade insatser i syfte att sänka förvaltningens kostnader för mertid och övertid med 25 procent med utgångspunkt från den totala summan för 2022. 

att vidta riktade insatser i syfte att sänka förvaltningens kostnader för timanställda med 50 procent med utgångspunkt från den totala summan för 2022, exklusive juni, juli och augusti. 

att vidta riktade insatser i syfte att sänka förvaltningens kostnader för externa konsulter med 50 procent med utgångspunkt från den totala summan för 2022. 

att vidta riktade insatser i syfte att kostnaderna för det förebyggande arbetet inte överstiger 2022 års nivå. 

att utreder och vidtar ändamålsenliga åtgärder i syfte att kostnaderna för daglig verksamhet ska vara motsvarande riksgenomsnittet. 

att tillse att en överanställning motsvarande 50 årsarbetare i resurspoolen kommer till stånd inom befintlig budgetram samt utifrån den överkapacitet som finns inom verksamheterna. 

att skapa en intern riktlinje för att antalet medarbetare per chef inte överstiger 40 medarbetare och att verkställandet av detta sker inom befintlig budgetram. 

att med stöd av extern aktör skyndsamt påbörjar utredning om matdistribution och serviceinsatser. 

att göra en genomlysning av förvaltningsorganisationen i syfte att finna besparingar. 

att löpande delge nämnden och nämndens ordförande information och förslag på ytterligare åtgärder som bedöms kunna leda till en budget i balans. 

att senast med start i september ger nämnden månatlig redovisning i hur ekonomin på förvaltningen utvecklas. 


– Vi ser det som nödvändigt utifrån det underskott vi har och de facto som prognostiseras vid årets slut. Det är ett åtgärdsprogram på många olika nivåer, säger nämndens ordförande Filip Wihrén Andersson (M). 

Ger åtgärdsprogrammet full effekt kommer nämnden spara 64 miljoner kronor. 

– Det är tolv ganska tunga åtgärder och vi kanske inte når i mål med alla heller, men det är bättre att spänna bågen, säger Wihrén Andersson (M).

Taggar

Dela


1 reaktion på Så ska omsorgen få en budget i balans 

Eller hur!! =D

Här lär det inte bli lika mycket rusning till kommentarer som den berömda fotbollen gissar jag. Hur många gånger har man inte fått höra om besparing inom vård och skola. Man får vara glad om någon kommenterar i de fallen. Jo, det är väl bra att man ser över en dåligt fungerande verksamhet, man ska ju inte kasta pengar men det är svårt att inte jämföra behoven. 😛

Kommentarsfunktionen är stängd