Nyheter

Så ska nämnden få en budget i balans

Nyheter Från minskad ersättning av sjukfrånvaro med vikarier och färre nämndsmöten till begränsade inköp och uppsägning av IT-licenser. Barn- och utbildningsnämnden har godkänt en åtgärdsplan för 2023. 

Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade i april månad ett underskott för år 2023 på minus 17,264 miljoner kronor. Utifrån tidigare prognos (mars rapport som pekade på ett underskott på minus 15,348 miljoner kronor) har nämnden fått i uppdrag från kommunstyrelsen att senast den 20 juni 2023 presentera en åtgärdsplan för att minska underskottet och få en budget i balans. Barn- och utbildningsförvaltningen presenterade på det senaste nämndsammanträdet följande åtgärder: 

• Restriktiva inköp. En uppmaning i organisationen om endast inköp utav det mest nödvändiga. Förväntas ge en besparing på tio procent (2,086 miljoner kronor).

• Uppsägning av IT-licenser. Förväntas ge en besparing på 70 000 kronor under 2023 och 476 000 kronor 2024.

• Färre nämndsmöten. Förväntas ge en besparing på 38 000 kronor under 2023 och ytterligare 76 000 kronor år 2024.

• En utredning utav de samverkansavtal som finns inom förvaltningen ska genomföras. Det förväntas ge en besparing på 730 000 kronor, dock tidigast 2024. 

• Minskning av sjukfrånvaro med vikarier. Förväntas ge en besparing om 250 000 kronor år 2023 och ytterligare 250 000 kronor kronor år 2024. 

• Administrativa processer. Ett steg i det här utvecklingsarbetet är att sätta alla skrivare på default svart/vitt. Förväntas ge en besparing om 240 000 kronor år 2024. 

Det kvarstående besparingsuppdraget om 2,432 miljoner kronor fördelas procentuellt utifrån budget till respektive verksamhetschef; 

Barn- och utbildningschef: 44 000 kronor
Administrativ chef: 68 000 kronor
Elevhälsachef: 78 000 kronor
Chef för förskolan: 680 000 kronor
Chef för grundskola, fritidshem och anpassad grundskola: 1,113 miljoner kronor
Chef för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och vux: 418 000 kronor
Kulturskolan: 27 000 kronor

Respektive chef får i uppdrag att återkomma till barn- och utbildningsnämnden med effektiviseringsuppdrag. Cheferna får också i uppdrag att ta fram förslag på mer långsiktiga effektiviseringar för att nå en budget i balans samt konsekvenserna av de olika förslagen och redovisa till nämnd senast 31 december 2023. Andra uppdrag som utreds är samverkan mellan gymnasieskolan, vuxenutbildningen och Campus, möteskultur och effektiva möten, digitala lärverktyg/hjälpmedel, ny upphandling av skolskjuts och en skolorganisationsutredning. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att godkänna åtgärdsplanen.

– Många bäckar små är vad det handlar om. Alla kommer att göra sitt yttersta för att få ihop det, så klart, men vi är inte i hamn med de åtgärder vi presenterar just nu. Det finns även långsiktiga åtgärder vi behöver titta på. Vi har en miljard i budget och då gäller det att använda pengarna på rätt sätt, säger nämndens ordförande Maria Johansson (C).

Taggar

Dela


2 reaktioner på Så ska nämnden få en budget i balans

Varför behöver BUN minska sina kostnader när de enligt Moderaterna får de pengar de vill ha? Kan inte Moderaterna hålla det de lovade i valrörelsen?

Förra veckan fanns ju en kvarts miljard över till lek- och fritidsverksamhet ?

Kommentarsfunktionen är stängd