Nyheter

Så (o)jämställda är vi

Så (o)jämställda är vi

Nyheter I Jönköpings län står kvinnorna för tre fjärdedelar av föräldraledigheten, har en medelinkomst långt under männens och såväl utbildning som arbetsliv är starkt könsuppdelat.

 Det visar färska siffror som Länsstyrelsen och Regionen har tagit fram med hjälp av SCB.

Hela rapporten finns här (pdf)

Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköpings län har genom SCB tagit fram jämställdhetsstatistik specifikt för länet. Foldern På tal om kvinnor och män är en del i arbetet för att lyfta upp jämställdhet som en prioriterad fråga i länet.

– Det är långt kvar tills vi kan kalla oss för ett jämställt län, säger Josefin Andersson, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Jönköpings län som tillsammans med Johanna Sjöström, strateg inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Region Jönköpings län varit med och tagit fram statistiken.

– Vi har tittat på flera olika områden, exempelvis arbete, hälsa och utsatthet för våld. Statistiken är ett viktigt kunskapsstöd som visar att det på flera områden går framåt men att det fortfarande är stora skillnader mellan kvinnors och mäns förutsättningar, fortsätter Josefin Andersson.

Bland annat framgår att det är betydande skillnader mellan könen när det gäller inkomst, där kvinnor i Jönköpings län har en medelinkomst som motsvarar 76 procent av männens.
– En orsak till det är att länet har en starkt könsuppdelad arbetsmarknad och att det finns stora skillnader i löneläget mellan flera kvinno- och mansdominerade branscher, säger Johanna Sjöström.

Exempelvis arbetar 23 procent av alla yrkesverksamma kvinnor i länet som vård- och omsorgspersonal. Bland män är ingen yrkesgrupp så dominerande men vanliga yrken i länet är exempelvis säljare, fordonsförare och ingenjör. Kvinnor arbetar också deltid i högre utsträckning än män; 37 procent av kvinnorna i länet arbetar mindre än heltid, jämfört med 12 procent av männen.

Tittar man på könsfördelningen i kommunernas högsta verkställande organ, kommunstyrelsen, ligger 4 av länets 13 kommuner inom ramen 40-60 procent. 10 av kommunernas styrelser har dock en jämnare könsfördelning än 2012 och medan samtliga kommunstyrelseordförande år 2012 var män har fem av länets kommuner idag en kvinna på den positionen.

– Jämställdhet innebär att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det är en viktig demokratisk fråga om ett samhälle som formas av människor med olika bakgrund och erfarenheter på ett sätt som så långt som möjligt avspeglar dess befolkning, säger Josefin Andersson.