Nyheter

Så mycket kostar en utryckning

Nyheter Vad kostar egentligen en utryckning för kommunens räddningstjänst? Vi bestämde oss för att ta reda på det.

Vad kostar egentligen en utryckning för kommunens räddningstjänst? Bilder: David Alin/Riksbanken

Under 2022 fick Räddningstjänsten Värnamo in 745 larm som klassades som räddningstjänst när styrkan anlänt till platsen. Av de 745 larmen var 632 till adresser inom den egna kommunen. Vid övriga 113 tillfällen biträdde räddningstjänsten andra kommuner, både inom och utanför samarbetsområdet RäddSam F. Från tidningens sida väcktes en nyfikenhet om vad en utryckning kan kosta, oavsett om det är ett larm eller ett falsklarm. Vi tog kontakt med Pär Liljekvist på Räddningstjänsten Värnamo.

– När vi fakturerar en utryckning som tar mindre än en timme tar vi cirka 4 000 kronor. Detta oavsett om det är räddningshjälp till annan kommun eller felaktigt automatiskt brandlarm. I stora drag är det personal-, fordons och materialkostnader som finns före, under och efter larmet. Därtill kommer lite administrativa kostnader, säger Pär Liljekvist.

Taggar

Dela