Nyheter

Så mycket kostade pumptrackbanan i Bor

Nyheter I april 2022 blev Bor först i Småland med en asfalterad pumptrackbana. Nu har projektets slutredovisning klubbats.

I april 2022 blev Bor först i Småland med en asfalterad pumptrackbana. Nu har projektets slutredovisning klubbats. Bild: Pressbild

Projektet ”Utemiljö Bors högstadieskola” är det första projektet som genomförts såsom en större satsning på spontanidrott i de större orterna i Värnamo kommun. Inom några år kommer liknande satsningar göras i Forsheda, Bredaryd och Rydaholm.

I Bor utgick framtagande av funktioner från så kallad medborgardialog för att eftersträva lokal förankring. Det stora arbetet med att skapa utemiljön är slutredovisat och aktuellt projekt avser en mindre del, pumptrackbana.

En av de önskade funktionerna som identifierades i medborgardialogen var en så kallad pumptrackbana vilket är en bana för teknikträning för mountainbike. Pumptrackbanan rymdes inte inom huvudprojektets budgeten men möjlighet uppstod att till en rimlig kostnad få till funktionen.

Tekniska förvaltningen beslutade att finansiera pumptrackbanan inom projekt ”Fritidsanläggningar” med projektnummer 220001 vilket är en investeringsram tekniska förvaltningen har delegation att prioritera och fördela utifrån.

Projektet inleddes 2018 och blev klart 2022. Totalt har pumptrackbanan under åren kostat 141 737 kronor.

”Projektet är utfört med ett bra resultat”, skriver tekniska avdelningen.

Tekniska utskottet beslutade på sitt allra sista sammanträde att godkänna slutredovisningen samt att reglera projektkostnaderna på 141 737 kronor mot projektet ”Fritidsanläggningar”.

Taggar