Nyheter

Så mycket kostade nya dammen i Borgen

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden godkände slutredovisningen av ett dammprojekt i Alandsrydsbacken på sitt senaste sammanträde.

Projektet bakom den nya dammen i Borgen har slutredovisats. Arkivbild: David Alin

Projektet  ”Dammar i Alandsrydsbacken” omfattade att skapa en damm med en volym av 15 000 kubikmeter. Syftet med dammen var att möjliggöra konstsnötillverkning till slalombacken och att utgöra en arena för wakeboardåkning. Vidare fungerar dammen som en översvämningsbuffert samt infiltration till grundvatten. 

Några medel för dammar i Alandsrydsbacken fanns inte avsatta utan avsågs att lyftas från ramtilldelning ur projektpotten ”Ramtilldelning inventarier fritid”. I projektpotten Ramtilldelning inventarier fritid återstår det 427 845 kronor (aktuellt projekt samt tre till projekt inräknade). 

”Avsikten med projektet var att utöka den befintliga damm som fanns i området som hade en markyta på cirka 2 600 kvadratmeter och en volym av 4 000 kubikmeter. Inför starten framkom många osäkerhetsfaktorer som uppstod med anledning av det berg som fanns underliggande och som krävde mycket sprängning. Istället togs beslut om att förlägga dammen på annan plats. Detta innebar många positiva effekter såsom mer vatten till konstsnö, bättre placering för wakeboardaktiviteterna, möjlighet till infiltration vilket Länsstyrelsen påpekat var minimal vid första lokaliseringen, samt avsevärt mycket bättre översvämningsskydd”, skriver tjänstemän. 

Totalt har projektet kostat 1 087 742 kronor. I den summan ingår ett bidrag på 300 000 kronor från länsstyrelsen, vilket innebär att kommunen har bidragit med 787 742 kronor till projektet. 

Projektet har, förutom omplacering på grund av svåra markförhållanden, fungerat väl”, skriver tjänstemännen. 

Teknik- och fritidsnämnden beslutade att godkänna slutredovisningen samt att reglera kostnaden mot projektpotten för ”Ramtilldelning inventarier fritid”.

Taggar

Dela


1 reaktion på Så mycket kostade nya dammen i Borgen

Kommentarsfunktionen är stängd